Home:‎ > ‎

*Diaconale COLLECTEN juli/aug

  Berichten van de Diaconie


Samen zijn we de kerk in actie, een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in God en
met elkaar delen we wat we ontvangen.  Maar het kan soms ongemakkelijk voelen, vragen om geld.
Maar we laten ons dan inspireren door Henri Nouwen, de bekende priester, die zegt:      

Fondsen werven is je droom delen en anderen uitnodigen om mee te doen. Met andere woorden: als u gelooft in delen, neem anderen daarin vrijmoedig mee. Nodig hen uit om zich ook in te zetten, te bidden en te geven.  

De collectes voor de zomermaanden van juli en augustus zijn bestemd voor de volgende projecten:                                                                                                       

Zondag 4 juli collecteren we voor de Actie Vakantietas: Zomerpret voor kwetsbare kinderen.
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld
hebben om erop uit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang!
Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen
uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten
deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Deze actie is een van de projecten waarmee
Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.
                   
Zondag 11 juli is de collecte bestemd voor Hospice Dignitas in Hoorn. Hospice Dignitas is een
vitale, dynamische en duurzame organisatie  die de meest persoonlijke, hoog kwalitatieve (terminale)
palliatieve zorg levert in West- Friesland. Ze staan midden in de maatschappij en zorgen voor een
optimale verbinding tussen gasten-  verwanten-  medewerkers- vrijwilligers en zorgprofessionals.
Op 4 februari 2004 is het Hospice geopend en het is volgens de gasten een plek die voelt als thuis.
      

De zondagen 18 en 25 juli is de collecte voor de eigen diaconie.


Zondag 15 augustus is de collecte voor Kerk in Actie Pakistan. Christenen staan sterker in hun geloof.
In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk.
Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof.
Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van
trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zes duizend mensen mee aan deze trainingen.
Onder hen ook veel jongeren.                                                                 
De zondagen 1, 8, 22 en 29 augustus is de collecte bestemd voor de eigen kas van de diaconie. 

Hiermee kunnen we diverse aanvragen die vanuit de landelijke kerk of plaatselijk gedaan worden
ondersteunen.

We bevelen de collectes van harte bij u aan. Als we in de kerk komen of thuis de diensten beluisteren.
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekening:  NL 66 INGB 0009 278240 t.n.v. Diaconie PGOpperdoes.


Namens de diaconie hartelijk dank voor uw steun en een hartelijke groet van Mary, Piet, Piet, Ineke en Hannie