Home:‎ > ‎* Mei Diaconale collecten‎ > ‎

paasgroetenactie 11 & 18 maart

Paasgroetenactie 2018

De diaconie heeft voor dit jaar weer kaarten besteld van de Paasgroetactie voor gevangenen in Nederland en wereldwijd.
 De kaarten liggen op de zondag 11 en 18 maart op de liturgische tafel De kaarten graag voor 22 maart versturen,
omdat de kaarten op palmzondag 25 maart en op eerste paasdag 1 april worden uitgedeeld aan de gedetineerden.

 

- tips voor de afzender

 

•     Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw naam!
Kaarten met adres en/of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven.

•     Op de kaarten voor een ‘verre gevangene’ – dat zijn de Enkele Nederlandstalige kaarten, die naar
Kerk in Actie gestuurd worden – wordt vaak in het Engels geschreven.
Dat is niet nodig, de kaarten gaan naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.

•     De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw groet en uw naam schrijven
 achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart, een bloemenkaart, schrijft u niets,
deze kaart kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij zijn contact met de buitenwereld in stand houden.
Dat dat voor hem mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed, aldus vele justitiepredikanten.
Plakt u wel een postzegel op deze kaart.

•     Hieronder enkele teksten ter bemoediging voor op Engelstalige kaarten:

U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten

Engels: Our thoughts are with you. Have courage, you are not forgotten

Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.

Engels: Our good wishes, for now and the future, are with you. Do not lose hope.

 

Namens de diaconie wordt U/jullie bedankt om mee te werken aan deze actie