Home:‎ > ‎

*Diaconale COLLECTEN juli/aug

De kerkdiensten zijn vervallen, maar als diaconie bevelen we de collectes van harte bij u aan.
U kunt eventuele giften overmaken op rekeningnr. 
NL66 INGB 0009278240 t.n.v. Diaconie PGOpperdoes

Berichten van de Diaconie

Voor de maanden juli en augustus zijn twee collectes bestemd voor Kerk in Actie.
Zondag 5 juli voor het Binnenlands Diaconaat. Nederland – Vakantiepret voor kinderen in armoede.                          
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas. Dat kan en moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunt Kerk in Actie diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen. Helpt  u ook weer mee om deze kinderen een onbezorgde tijd te geven??

Zondag 16 augustus collecteren we voor de Zending.
Rwanda – Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening. De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levens omstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteert u ook mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

De zondagen 12, 19 en 26 juli is de collecte voor de eigen diaconie evenals de collecte van de zondagen
2, 9, 23 en 30 augustus. 

Ondanks dat we nog niet met elkaar samenkomen in de diensten draagt de diaconie toch de collectes die op het rooster staan af zodat het werk van Kerk in Actie doorgang kan vinden, evenals bijdragen die we voor bijzondere acties doneren. We hopen dat u weer wilt bijdragen om met elkaar de doelen te ondersteunen.

Het rekeningnummer van de Diaconie is NL66 INGB 0009278240 t.n.v. Diaconie PGOpperdoes

Namens de diaconie alvast onze hartelijke dank.

Een hartelijke groet Piet, Mary, Piet, Ineke en Hannie