Home:‎ > ‎

*Diaconale COLLECTEN juni

De kerkdiensten zijn vervallen, maar als diaconie bevelen we de collectes van harte bij u aan.
U kunt eventuele giften overmaken op rekeningnr. 
NL66 INGB 0009278240 t.n.v. Diaconie PGOpperdoes

Toelichting bij de collectes die gepland staan voor de maand juni, die wij als diaconie bij u onder de aandacht willen brengen. Wij dragen de collectes evengoed af, ondanks dat er geen dienst is op de zondagen in juni. Het werk van Kerk in Actie gaat onverminderd door.  Wij hopen dat u hieraan ook wilt bijdragen  in de vorm van een overschrijving naar het nummer van de diaconie zodat we met elkaar de doelen kunnen ondersteunen.

Zondag 14 juni is bestemd voor De dorpskerken in Nederland.  Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar en het dorp. Centraal staat niet de vraag “Hoelang redden we het nog als krimpende gemeente?”, maar “Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp? Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunen we dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.                                            

Zondag 21 juni is de collecte voor het Werelddiaconaat. Het is dan wereld vluchtelingendag. Colombia – opvang en hulp voor ontheemden. Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede.

Een kleine rebellengroep en ook paramilitairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken dan naar de stad, waar zij in arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s.                                                                                                     
 De zondagen 7 en 28 juni is de collecte bestemd voor de eigen kas van de diaconie.

 We hopen, dat ondanks dat we niet met elkaar de diensten kunnen bijwonen, u toch wilt helpen om onze naasten bij te staan in deze bijzondere tijd.

 

Namens de diaconie een hartelijke groet, Ineke, Piet, Mary, Piet en Hannie