Home:‎ > ‎

* jan. Diaconale COLLECTEN

 Berichten van de diaconie


Zondag 19 januari is de collecte voor de Voedselbank West-Friesland.  De voedselbank is een particuliere stichting, niet gesubsidieerd en daardoor onafhankelijk van overheden en andere organisaties. Er wordt gewerkt met vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten. De gelden die worden ontvangen zijn giften en donaties.          

Zondag 26 januari wordt er gecollecteerd voor JOP. Het landelijke jeugdwerk van de Protestantse Kerk.  Sirkelslag voor kinder- en jeugdgroepen. Tijdens sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een Bijbelverhaal centraal staat.

De diaconie beveelt de collectes van harte bij u aan.

Wij willen u bedanken voor uw bijdragen en giften voor de diaconale doelen van het afgelopen jaar

 

Een hartelijke groet namens de diaconie: Piet, Mary, Piet, Ineke en