Home:‎ > ‎

* zomer Diaconale collecten

Berichten van de diaconie

Zondag 1 juli : de Voedselbank. Voedselbank West-Friesland is een particuliere stichting, niet gesubsidieerd en daardoor onafhankelijk van overheden en andere organisaties. De gelden die de voedselbank ontvangt komen uitsluitend van donaties en giften. Bij de voedselbank West-Friesland zijn louter en alleen vrijwilligers werkzaam. Er zijn geen betaalde krachten.

Op zondag 8 juli is de collecte bestemd voor het bezoekwerk dat door onze wijkzusters gedaan wordt. 

Zondag 15 juli is de collecte voor JOP – jeugdwerk van de protestantse kerk. Met de klas naar de kerk. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat JOP schoolkinderen in contact kan brengen met kerk en geloof. Doet U mee ?       

Zondag 22 juli is de collecte voor de eigen kas van de diaconie.       

Zondag 29 juli wordt er gecollecteerd voor het jaarproject  Kagondo hospitaal in Tanzania. Hier was wijlen dr. Cees Weel als vrijwilliger werkzaam. Veel is er al tot stand gekomen maar we willen dit werk, dat door anderen voortgezet wordt, nog steeds van harte ondersteunen.

 De collectes voor de maand augustus zijn op zondag 5, 19 en 26 augustus voor onze eigen diaconie. Mochten er onverwachte zaken die extra collectes vragen aan de orde zijn dan wordt hiervoor de collecte ingezet.

Op zondag 12 augustus wordt de zomerzending collecte gehouden. 

 U kunt nog steeds postzegels, oude mobieltjes en lege cartridges inleveren. De bussen hiervoor staan in de hal van D’ Ouwe Pastorie.


 

Voor de komende maanden een ontspannen en zonnige vakantietijd toegewenst namens de diaconie, Mary, Piet , Ineke, Piet en Hannie.