Home:‎ > ‎

* NOV. Diaconale COLLECTEN

  Enige toelichting bij de te houden collectes.

Zondag 3 november is de najaarszendings collecte bestemd voor Zambia. Betrokken predikanten opleiden in Zambia. Predikanten in Nederland hebben een breed takenpakket naast de kerkdienst. Het pastorale werk en al het vrijwilligerswerk binnen de kerk sturen ze vaak als enige betaalde kracht  aan. In Zambia zijn predikanten helemaal duizendpoten. Zeker in kerken op het platteland, waar veel mensen laaggeschoold zijn. Dominees gaan daar ook over de financiën van de kerk. Gemeenteleden stellen hun vragen over landbouw, gezondheidszorg, werk vinden en de ontwikkeling van hun dorp. Als je dan bedenkt dat de predikanten in Zambia vaak niet rondkomen met hun salaris wat de kerk biedt, dan besef je dat hun werk echt een roeping is. We collecteren daarom in onze kerk, zodat predikanten goed opgeleid kunnen worden. Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar lang opleiding  en huisvesting.                                                      

Zondag 10 november collecteren we voor steun aan kleine kerkgemeenschappen. Kerk in, en van, en voor het dorp zijn is vandaag de dag niet altijd vanzelfsprekend meer. Teruglopende ledenaantallen en financiële middelen  en het moeten sluiten van de kerkdeuren kunnen de zichtbare aanwezigheid  van de kerk in een dorp onder spanning zetten. Soms ontbreken de menskracht en de middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Zo wil de Protestantse Kerk  dorpskerken helpen om dorp en kerk aan elkaar te verbinden.

Zondag 17 november is de collecte bestemd voor onze eigen diaconie.

 Zondag 24 november collecteren we voor het Hospice in Hoorn. In Hospice Dignitas krijgen  mensen in hun laatste levensfase liefdevolle aandacht  en zorg door verpleegkundigen en vrijwilligers.

De diaconie beveelt de collectes van harte bij u aan.

Een hartelijke groet Piet, Mary, Piet, Ineke en Hannie