Home:‎ > ‎

*diaconale collecten nov

Toelichting bij de te houden collectes:

Zondag 5 november wordt de collecte gehouden voor Dorcas Transport.
Dit ter ondersteuning van de voedselactie die 3 en 4 november wordt gehouden.
Het vraagt altijd een hele organisatie om de pakketten op hun juiste bestemming te krijgen.
Heel veel vrachtauto’s worden hiervoor ingezet.   
                                                                                      

Op  zondag 12 november is de inzameling bestemd voor het Binnenlands diaconaat.
Voor een glimlach van een vluchtelingkind.  Geen eigen kamer, verdrietige volwassenen om je heen, s
teeds weer verhuizen en altijd weer die onzekerheid of je in Nederland mag blijven.
Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben vaak traumatische dingen
meegemaakt voordat ze naar Nederland kwamen. En als ze eenmaal hier zijn,
krijgen ze nog meer te verwerken. Samen met andere organisaties staat Kerk in Actie
op de bres voor deze kinderen. Er worden allerlei activiteiten voor hen georganiseerd:
kinderen kunnen een weekje op vakantie, er zijn recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra.
Met deze collecte steunt u de inzet van Kerk in Actie voor de vluchtelingkinderen.     
                           

Op zondag 19 en 26 november  wordt er gecollecteerd voor de eigen kas van de diaconie.
Hiermee worden de plaatselijke activiteiten zoals kerktelefoon, bloemen, ouderenreisje,
kerstattenties enz. betaald.  Wij bevelen  de collectes van harte bij u aan.