Home:‎ > ‎

*Diaconale COLLECTEN april

Op donderdag 1 april is de collecte bestemd voor de Voedselbank West Friesland.    

Zondag 4 april is de Paascollecte bestemd voor het Werelddiaconaat en wel voor Zuid Afrika.
Een toekomst voor kansarme kinderen.                                    
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige gezinnen.
De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkeloos.                    
Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk maar vooral met persoonlijke groei. Dit wordt gedaan totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.
Zondag 25 april is de collecte voor het Binnenlands Diaconaat. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.           

De zondagen 11 april en 18 april is de collecte bestemd voor de eigen diaconie.   

Zondag 2 mei is de collecte bestemd voor JOP. Jeugdwerk van de Protestantse Kerk Nederland.

 

Ondanks dat we nog steeds niet met elkaar de diensten kunnen houden worden we wel in de gelegenheid gesteld om een bijdrage over te maken op rekening van de Diaconie. Rekeningnr: 000927840  t.n.v. Diaconie PGOpperdoes.

De diaconie dankt u voor uw bijdragen die we voor de collectedoelen  mogen ontvangen.

Een hartelijke groet namens de diaconie:                                                                        Piet, Mary, Piet, Ineke en Hannie

 

Ook al komen we nog niet bij elkaar in de kerk kunnen we de genoemde doelen wel ondersteunen door uw gift over te maken op rekening van de diaconie.      

                                                              
Rekeningnr: NL66 INGB 000927840 t.n.v. Diaconie PG Opperdoes

De Diaconie dankt  u voor de giften  die we steeds mogen ontvangen zodat we toch de doelen kunnen ondersteunen.         

Najaarszendingsactie

De Najaarszendingsactie tegen de kinderarbeid in Bogota – Colombia heeft het mooie bedrag van
€ 1.474.50 opgebracht.                                  
We bedanken u allen voor uw bijdrage voor deze kinderen.

 

Een hartelijke groet namens de diaconie:

Piet, Ineke, Piet, Mary en Hannie

                      
 

Als u niet in de gelegenheid bent om de dienst bij te wonen dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekening van de Diaconie. Rekeningnummer NL66 INGB 0009278240 t.n.v. Diaconie  PGOpperdoes

Wij danken u allen hartelijk voor uw betrokkenheid en steun in het afgelopen jaar.

 

Een hartelijke groet Piet, Ineke, Piet, Mary en Hannie