Home:‎ > ‎

*diaconale collecten jan/febr.

Berichten van de diaconie


Toelichting bij de te houden collectes.             


Zondag 4 februari is de collecte voor het Werelddiaconaat.                                  


Ghanese kindslaven bevrijd uit de visserijsector.  In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun slavenmeesters te ontsnappen. Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op hun terugkeer naar hun eigen gezin en dorp. Met de collecteopbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis.                       


 


 


Op zondag 11 februari is de collecte bestemd voor het missionair werk. Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep. Crosspoint is de kerk Getsewoud, maar dan anders. Een kerk zonder kerkgebouw. Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Juist de “gewone” dagelijkse contacten met buren, collega’s , sportmaatjes of overblijfmoeders zijn belangrijk. Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling van Jezus te worden, met Hem te leven en om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Er worden activiteiten georganiseerd als gezamenlijke maaltijden, een kerstwandeling, sport en spel, kleine groepen en tienerwerk. Het verlangen is om vanuit deze pioniersplek een nieuwe pioniersplek voort te laten komen.


Op zondag 18 februari begint de 40-dagentijd. De diaconie heeft gekozen voor het project van Kerk in Actie. Zes zondagen in actie voor de moedige moeders in Oeganda. In dit nummer van de Graankorrels staan de eerste twee zondagen vermeld. In het maart nummer volgen de andere zondagen. 


Zondag 18 februari  : Moeder zijn in Oeganda


Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen. Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’ Union bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste uitdagingen? Geweld, gebrek aan inkomsten of isolement? Samen werken ze aan verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en maken zij moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik bespreekbaar. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.Zondag 25 februari  : Stabiele inkomsten voor het huishouden


Boerin zijn in Noord-Oeganda is niet makkelijk. Oorlog verdreef mensen van hun velden en door klimaatverandering mislukken oogsten steeds vaker. De Kerk van Oeganda geeft landbouwvoorlichting en brengt boerinnen en boeren samen in boerenorganisaties, zodat ze samen een betere prijs kunnen vragen voor producten. Voorlichters geven informatie over zaden die sneller kiemen, of juist doorgroeien zonder regen. Boerenorganisaties vormen tegelijk een spaargroep. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen en te zorgen voor een stabiel inkomen. Ook worden via boerenorganisaties bomen geplant en zuinigere oventjes geproduceerd en verspreid. Zo wordt eten bereiden minder belastend voor het milieu.


Wij bevelen al deze collectes van harte bij u aan. De hulp die ontvangen wordt kan een wereld van verschil maken.
Alle collectes bevelen wij van harte bij u aan