Home:‎ > ‎

*Diaconale COLLECTEN dec/jan

 Zondag 6 december van Kerk in Actie bestemd voor Oekraïne – School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid. In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijs methoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen met deze adventscollecte.  

Zondag 20 december is de collecte bestemd voor het Missionair werk in Nederland.                                                                                             

25 december, Eerste Kerstdag collecteren we voor Kerk in Actie,  Kinderen in de Knel. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.  Voor veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Ze zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met deze kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.                         

Zondag 13 en zondag 27 december is de collecte bestemd voor de eigen diaconie.

Dan is het alweer een nieuw jaar op de kalender,  2021.

Zondag 3 januari wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie

Zondag 10 januari collecteren we voor Hospice Dignitas in Hoorn. Het Hospice is een plek waar je jezelf mag zijn als de laatste fase van het leven is aangebroken. Samen met de verpleegkundigen, zetten vrijwilligers zich met ziel en zaligheid in om ervoor zorg te dragen dat de gasten en hun naasten zich thuis voelen. Zij omringen de gast met alles wat er nodig is op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak. Wij vragen uw bijdrage voor dit mooie en zinvolle werk wat wordt gedaan.                                                                       

Zondag  17 januari is de collecte bestemd voor ondersteuning van gemeenten.        Goed toegerust aan de slag in de kerk. In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. 

Zondag 24 januari is de collecte voor het missionaire werk in Nederland. Een kerk van betekenis. Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun stad of dorp en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.         

Zondag 31 januari collecteren we voor JOP. Hoe houdt je jongeren betrokken bij kerk en bij het geloof? Dit kan bijv. met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

 

We kunnen nog steeds maar met een beperkt aantal gemeenteleden samen komen, maar ook als u niet in de gelegenheid bent om de dienst bij te wonen dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekening van de Diaconie. Rekeningnummer NL66 INGB 0009278240 t.n.v. Diaconie  PGOpperdoes

Wij danken u allen hartelijk voor uw betrokkenheid en steun in het afgelopen jaar.

 

Een hartelijke groet Piet, Ineke, Piet, Mary en Hannie