Home:‎ > ‎

*Diaconale COLLECTEN oktober

In de maand oktober collecteren we voor de volgende doelen:

Zondag 4 oktober is de Israël zondag.                                                                                 
Israël – Leren door ontmoeting en dialoog. Voor de Protestantse kerk is de relatie met het
volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit.
Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen
uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal.
Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe.
Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De uitdaging
met stellingen, geloofsgesprekken en interviews.
De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joods Gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun maakt al deze activiteiten mogelijk.                                                                                             

Zondag 18 oktober is de collecte voor het Werelddiaconaat.                     
Rwanda – Met zusters werken aan voldoende eten. De gemeenschap van zendingsdiaconessen
in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn.
De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen
om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren
om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren.
Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren,
zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.
Met elkaar kunnen we hen de mogelijkheid bieden dit mogelijk te maken.                              

De zondagen 11 en 25 oktober is de collecte bestemd voor de eigen diaconie. 

 

We zijn nu weer in de gelegenheid om de diensten bij te wonen zodat er weer een normale
collecte gehouden kan worden, maar bent u niet in de gelegenheid om de dienst bij te wonen
dan kunt u uw bijdragen ook overmaken op rekening van de diaconie NL66 INGB 0009278240 t.n.v. Diaconie PGOpperdoes.                                                                                             

De afgelopen periode hebben we steeds uw betrokkenheid bij de projecten mogen ervaren.
Wij danken u allen hartelijk voor uw betrokkenheid en steun.

Een hartelijke groet Piet, Ineke, Piet, Mary en Hannie