Home:‎ > ‎

* nov. Diaconale COLLECTEN


Collectes:                                                                                                                               

Zondag 4 november is de collecte bestemd voor Dorcas / Transport. Ter ondersteuning van het  vervoer van de Dorcas pakketten is de collecte hiervoor bestemd. Veel vrijwilligers brengen de pakketten met vrachtwagens  naar al die plaatsen waar ze uitgedeeld zullen worden. 


Zondag 11 november is de collecte bestemd voor het Binnenlands diaconaat.  Perspectief voor (ex)gedetineerden. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon-en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers -  veelal afkomstig uit kerken – werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex- gedetineerden en hun familieleden.    


Zondag 18 november is de collecte bestemd voor de Voedselbank.     

      

Zondag 25 november collecteren we voor de eigen kas van de diaconie.