Home:‎ > ‎

* maart Diaconale COLLECTEN

Zondag 3 maart is de collecte bestemd voor de eigen kas van de diaconie. 

Op Zondag 10 maart wordt  de Voorjaarszending gehouden. Dit is de eerste zondag van de 40-dagen tijd.  De collecte is dan bestemd voor Cuba. Jarenlang  hebben de Cubaanse kerken onder het communistische  systeem een sluimerend bestaan geleid. Nu het communistische systeem in zijn voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterde economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba  met theologisch onderwijs en helpt kerken met het opzetten van diaconale activiteiten. 

Op Zondag 17 maart is de collecte bestemd voor Stichting Exodus Nederland, partnerorganisatie van Kerk in Actie. De stichting biedt gevangenen,  na het uitzitten van hun straf, de mogelijkheid een nieuw leven op te bouwen. De  Exodus huizen bieden de ex-gedetineerden met de hulp van veel vrijwilligers de kans om succesvol te werken aan terugkeer in de maatschappij omdat dit op eigen kracht vaak erg moeilijk is.                                                                                                                     

Zondag 24 maart is de collecte bestemd voor Kinderen in de Knel. In de Indiase stad Nasapur is de IT sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook de kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie.

 

 

 

 

 

Daarom werken wij samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. Jaarlijks worden 5000 ouders en kinderen voorgelicht over het belang van onderwijs.

De collecte kan helpen zodat ook  in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school.

Op Zondag 31 maart is de collecte bestemd voor het Missionaire werk van de Protestantse kerk. Pionieren rond zingevingsvraagstukken. Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerk zijn. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Met deze collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken , waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk (opnieuw) kunnen ontdekken.            

Wij bevelen de collectes van harte bij u aan. Met elkaar maken  we een wereld van verschil  voor al die mensen die geholpen kunnen worden.                 

De diaconie wil u allen hartelijk danken voor de bijdragen die gegeven zijn voor de Najaarszendingsactie.  Het is bestemd voor de bevolking in Jemen. We hebben € 1.882.00 kunnen overmaken naar het ZOA.   Onze hartelijk dank hiervoor.