Home:‎ > ‎

* juli/aug Diaconale COLLECTEN

Berichten van de diaconie

 

Toelichting bij de te houden collectes:

Zondag 7 juli is de diaconale collecte voor de Voedselbank West-Friesland. 

De voedselbank West-Friesland is een particuliere stichting, niet gesubsidieerd en daardoor 

onafhankelijk van overheden en andere organisaties. De gelden die men ontvangt komen uitsluitend van 

donaties en giften. Bij de voedselbank West-Friesland zijn louter en alleen vrijwilligers werkzaam. 

Er zijn geen betaalde krachten. Op 18 september 2006 werd aan de Verlengde Lageweg in Hoorn 

de deuren geopend en werden de eerste incidentele voedselpakketten verstrekt. In het begin ging het om een 

klein aantal (24 huishoudens) maar is uitgegroeid tot zo’n 180 huishoudens. Dat betekent dat er gemiddeld zo’n 540 mensen

 gebruik maken van de voedselbank.

Op Zondag 14 juli collecteren we voor het Binnenlands diaconaat. Vakantiepret voor kinderen in armoede. 

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Als hun klasgenootjes op vakantie gaan, 

blijven zij achter. Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede in Nederland bestrijden, 

bijvoorbeeld met de Actie Vakantietas. Samen met plaatselijke kerken wil KIA 5.000 kinderen die opgroeien in 

armoede verrassen met een vakantietas. De tas wordt gevuld met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor 

bijv. een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt. Helpt u mee om deze kinderen en fijne vakantie te bezorgen.

De Zondagen 21 en 28 juli is de collecte bestemd voor de eigen kas van de diaconie.                                                                 

Zondag 4 augustus is de collecte voor het Werelddiaconaat. Een toekomst voor kansarme kinderen. De moeder van 
Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakt zich zorgen om haar 8-jarige zoon. 
Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar haar zoon om te kijken. Ze was daarom blij dat kindwerkster Sue contact
met hem legde . Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie die kansarme kinderen als Kgaugelo hulp biedt
met huiswerk. Veel Zuid-Afrikaanse jongeren hebben geen toekomstperspectief omdat ze opgroeien in een
gewelddadige omgeving. Samen met christelijke partners helpt  Kerk in Actie hen de cirkel van armoede en
uitzichtloosheid te doorbreken. Sue en haar collega’s blijven de kinderen trouw totdat ze volwassen zijn en op
een goede plek zijn beland.                                            

De Zondagen 11 en 18 augustus is de collecte bestemd voor de eigen kas van de diaconie.

Zondag 25 augustus collecteren we voor JOP. Het jeugdwerk van de landelijke kerk. 
Zondag 1 september is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk.

 De diaconie beveelt de collectes van harte bij u aan.

 Een hartelijke groet namens  de diaconie, Ineke, Piet, Mary, Piet en Hannie.