Home:‎ > ‎

* Mei Diaconale collecten

Berichten van de diaconie

De collectes die in de maand  mei zullen worden gehouden zijn:

- Zondag 6 mei is de collecte bestemd voor Missionair werk en kerkgroei.
Help de nieuwe kerk in hartje Deventer. Vondst is de pioniersplek van de Lebuìnuskerk in
Deventer. Het is de overtuiging van Vondst dat geloof waardevol  is en betekenis heeft in
onze levens hier en nu. De kerk is uit de levens van veel mensen verdwenen.
Samen met twintigers en dertigers zoekt Vondst naar de waarde en betekenis van oude bronnen
van geloven in de actuele maatschappij.  Midden in het stadsgewoel en vanuit de Lebuìnuskerk
biedt Vondst mensen de mogelijkheid stil  te staan bij het leven en bij hun plek in de maatschappij.
Met nachtwakes, concerten, debatten en diepgravende leessessies scheppen zij gelegenheid voor reflectie. Met deze activiteiten weet Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich te binden, die in het
verleden niet door de kerk bereikt werden.  

- Op 10 mei, Hemelvaartsdag is de collecte bestemd voor de Wilde Ganzen.                         

- Pinksterzondag 20 mei is de collecte voor de Pinksterzending bestemd. 
Versterk de kleine kerken in Bangladesh. In het islamitische Bangladesh behoren de
christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks
lezen of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP), partner van Kerk in Actie biedt hulp in allerlei vormen. Op de zondagsschool
krijgen kinderen elke week Bijbelonderwijs en leren ze tegelijkertijd lezen en schrijven.
Door de week is er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen.
Veel ouders kunnen niet lezen of schrijven, dus iedere hulp is welkom.
Vrouwen krijgen naailes, zodat ze thuis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden.
Als ze hun cursus met goed gevolg doorlopen worden er microkredieten verstrekt om een eigen
naaimachine te hunnen kopen. Ook leren zij bijvoorbeeld zelf groenten te verbouwen of een
koe te verzorgen om zo hun inkomen te vergroten. Op die manier kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens. 

Op zondag 13 en 27 mei  is de collecte bestemd voor de eigen kas van de diaconie.                    


De totale opbrengst van de  40-dagentijd  van KIA / Moeders in Oeganda heeft het totale bedragen van € 953.80 opgebracht.

 

Onze hartelijke dank voor uw bijdragen

 
  


                                                                               

Subpagina''s (1): paasgroetenactie 11 & 18 maart