Home:‎ > ‎

* Sept. Diaconale COLLECTEN

Toelichting bij de te houden collectes.

Zondag 1 september is de diaconale collecte bestemd voor het Missionaire werk van de Protestantse Kerk in Nederland. Wat is het goed dat zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd openstaan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt bijv. tijdens de landelijke actie Kerkproeverij. Kerkproeverij is een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan meedoet en is één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen om een kerkdienst bij te wonen. Om eens te ‘proeven aan de kerk’. Met de opbrengst van deze collecte maakt u ondersteuning mogelijk.

Zondag 8 september is de collecte bestemd voor Kerk en Israël. We houden deze collecte eerder omdat zondag 6 oktober de collecte bestemd is voor Dorcas. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019  ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg, het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt deze activiteiten mogelijk.                                              

Zondag 15 september is de collecte voor Kerk in Actie voor de wederopbouw van de kerk in Syrië. De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist  maar ook op andere manieren zijn sporen nagelaten. Meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, 85% van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen liggen in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest.

Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië keren de inwoners terug en beginnen aan de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven.  Helpt u mee ???  Samen kunnen we de mensen in Syrië weer nieuwe hoop geven.                            

Op Zondag 22 september is de collecte bestemd voor de bestrijding van de onkosten van het Start Weekend.                                                        

We collecteren Zondag 29 september voor het Werelddiaconaat.

Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië, het armste land van Europa. Zieke en kwetsbare ouderen staan er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Vanwege de hoge werkloosheid zijn hun kinderen in het buitenland op zoek gegaan naar werk. De ouderen blijven achter en leven in afgelegen dorpen zonder voorzieningen, dikwijls in erbarmelijke omstandigheden. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen, zoals krukken en rolstoelen, en komen op voor de rechten van ouderen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen in Moldavië.  Helpt u mee ??         

 De diaconie beveelt de collectes van harte bij U aan.

 Een hartelijke groet namens de diaconie, Piet, Mary, Ineke, Piet en Hannie