Home:‎ > ‎

De classis/ring

De classis.

De nieuwe kerkorde: kerk 2025 heeft zijn beslag gekregen.
In plaats van zeven classes is er nu nog een classis in de provincie Noord-Holland. Zaterdag 9 februari was er een ‘classisdag’. Alle afgevaardigden en de synodeleden van de provincie kwamen samen in de ter Coulsterkerk
te Heiloo, waar we eerst met elkaar een dienst van Schrift en tafel bijwoonden onder leiding van  ds. Hanneke Ruitenbeek en ds. Peter Verhoeff, waarna de vergadering kon beginnen. De classis is een bovenplaatselijk bestuursorgaan; er worden benoemingen gedaan, beleid gemaakt, adviezen gegeven, waar nodig hulp geboden. Afgevaardigden van verschillende delen van de provincie komen met elkaar in contact, leren van elkaar,
delen met elkaar en kunnen elkaar steunen en bemoedigen. Er is gesproken over de taak van de classis, er zijn benoemingen gedaan en informatie verstrekt over bijvoorbeeld samenwerking tussen gemeenten,
de pioniersplekken. Er was gelegenheid om kennis te maken met de voorzitter van de synode,
ds. Saskia van Meggelen. Kerk ben je niet alleen in de eigen gemeente, maar juist in groter verband, het bemoedigt en inspireert. Ik ben blij afgevaardigde te zijn.

De Ring

Nieuw in de kerkorde is de Ring, een ontmoetingsplek voor gemeenten in de regio.
Onze kerk hoort bij de Ring Hoorn-Enkhuizen. In oktober 2018 is er een eerste bijeenkomst geweest onder het motto:
 Er zit muziek in de kerk. Op 19 maart zal er opnieuw een bijeenkomst zijn, waarin  het ‘Woord’ centraal
staat en we met elkaar in gesprek gaan aan de hand van Bijbel- en levensverhalen. De avond wordt gehouden in Hoorn in het Octaaf en begint om 20.00 uur.