Home:‎ > ‎

*Bijbel lezen met de Rabbijnen

Bijbellezen met rabbijnen
Al eeuwenlang is het de gewoonte dat er in de synagoge op elke sabbat een gedeelte uit de Thora
en uit de Profeten wordt gelezen. De oudste historische bron die refereert aan deze traditie is het Nieuwe Testament (Lukas 4: 16-21). Met het oog op deze gewoonte zijn de vijf boeken van Mozes (de Thora)
verdeeld in 54 stukjes, de zogenaamde ‘parasjot’.
Op zaterdagavond 10 oktober en zondag 11 oktober 2020 is het Simchat Thora.
Dit feest volgt op het Loofhuttenfeest dat van 3 t/m 9 oktober 2020 plaatsvindt.
Op Simchat Thora (letterlijk ‘vreugde over de wet’) wordt uiting gegeven aan de blijdschap van
Israël over de wet. 

Op Simchat Thora begint men in de synagoge weer van vooraf aan met het leesrooster.
Die dag bestaat de lezing uit de laatste verzen van Deuteronomium en het eerste gedeelte van Genesis.
De reden om op deze dag zowel het laatste als het eerste stuk uit de Thora te lezen is veelzeggend:
het lezen en bestuderen van de Schrift heeft geen einde. 
Dit jaar wil het CIS u in de gelegenheid stellen om kennis te maken met de Joodse manier van
Bijbellezen en Bijbeluitleg. Een aantal Joodse schrijvers verzorgt voor ons een jaar lang, elke week,
een beknopt commentaar bij het Bijbelgedeelte (Hebreeuws ‘parasja’) van die week.
Dit commentaar, met een korte aanzet tot reflectie, zal het CIS verspreiden via een wekelijkse e-mail.
Het doel is om de ontmoeting met Israël rondom de geopende Schriften te stimuleren en
zo met elkaar te putten uit de Bron van Hoop! 
Het Parasja-project start op Simchat Thora en duurt een jaar.
Wilt u met ons meelezen en mee studeren?
Meldt u zich dan aan door een e-mail te sturen aan info@hetcis.nl.
Vanuit Vorming & Toerusting willen we belangstellenden in de gelegenheid stellen om
in één jaar de vijf boeken van Mozes door te lezen. 

Er is een schema opgesteld dat iedere maand zal verschijnen in de Graankorrels.
Mocht er belangstelling zijn voor het volledige schema, dan kan dat bij mij per mail aangevraagd worden.
In verband met Covid 19 is er nog geen bijeenkomst gepland.
Namens Vorming & Toerusting, Arie Hoosbeek (a.hoosbeek@quicknet.nl)

Lezen met rabbijnen
Onderstaand vindt u het leesschema voor oktober . Naast de lezing uit
de Thora wordt er ook een extra lezing aangeboden uit de Profeten.
Een unieke en bijzondere manier om met de Joden een jaar mee te lezen.

Datum: Parasja: Haftara:

Za.    17 okt. Gen.   1:1-6:9 Jes. 42:5-43:11
Za.    17 okt. Gen.   1:1-23 Jes. 42:5-9
Zo.    18 okt. Gen.   1:24-2:14 Jes. 42:10-13
Ma.  19 okt. Gen.   2:15-3:8 Jes. 42:14-17
Di.    20 okt. Gen.   3:9-4:5 Jes. 42:18-21
Wo. 21 okt. Gen.   4:6-26 Jes. 42:22-25
Do.  22 okt. Gen.   5:1-20 Jes. 43:1-5
Vr.   23 okt. Gen.   5:21-6:9 Jes. 43:6-11
Za.   24 okt. Gen.   6:9-11:32 Jes. 54:1-55:5
Za.   24 okt. Gen.   6:9-7:10 Jes. 54:1-3
Zo.   25 okt. Gen.   7:11-8:7 Jes. 54:4-6
Ma.  26 okt. Gen.   8:8-9:7 Jes. 54:7-9
Di.    27 okt. Gen.   9:8-29 Jes. 54:10-12
Wo. 28 okt. Gen. 10:1-20 Jes. 54:13-15
Do.  29 okt. Gen. 10:21-11:9 Jes. 54:16,17
Vr.   30 okt. Gen. 11:10-32 Jes. 55:1-5
Za.   31 okt. Gen. 12:1-17:27 Jes. 40:27-41:16
Za.   31 okt. Gen. 12:1-20 Jes. 40:27-29