Home:‎ > ‎

* mei beeldschermen en geluid

Nieuwe geluidsinstallatie en projectieschermen in de kerk

Op de gemeenteavond van 8 maart 2017 is door aan aantal mensen de suggestie gedaan om
een beamer aan te schaffen voor de kerkzaal. Het college van kerkrentmeesters is met dit
voorstel aan de slag gegaan en heeft de mogelijkheden onderzocht en deskundigen
van twee bedrijven ingeschakeld. De vertegenwoordiger van het eerste bedrijf leek tijdens
zijn bezoek goede ideeën te hebben. Toen vervolgens gevraagd werd deze op papier uit te
werken bleef hij in gebreke. Vervolgens is contact gezocht met Schaapsound uit Ridderkerk.
Met de heer Gerard Schaap van dit bedrijf is gesproken over onze wensen.
Bij de besprekingen bleek dat een beamer voor de kerkzaal niet de optimale oplossing was.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een gedegen voorstel van Schaapsound voor een
nieuwe geluidsinstallatie en vier projectieschermen aangestuurd door een laptop.
Vervolgens is na een uiteenzetting van de plannen op de gemeenteavond van
1 november 2017 opdracht gegeven om de nieuwe apparatuur te plaatsen.

De samenwerking met Schaapsound is wat ons betreft plezierig verlopen.
Vanuit het college van kerkrentmeesters hebben Frank Rustenburg en Simon Mazereeuw
de contacten onderhouden en de nodige hand- en spandiensten verleend.

Op zondag 25 maart is de nieuwe geluidsinstallatie in gebruik genomen.
Inmiddels maken we ook al volop gebruik van de projectieschermen voor de liturgie,
waaronder het vertonen van de te zingen liederen met woorden en notenschrift.
Onvermijdelijk is dat er wat aanloopproblemen zijn (geweest).
Op het moment van het schrijven van dit stukje is de uitzending van de kerkdienst
via ‘Kerkdienst gemist’ nog niet optimaal. Het probleem wordt veroorzaakt door een
niet toereikende internetverbinding. Er wordt naar een oplossing gezocht.

 

Enkele luidsprekers uit de kerk zijn verplaatst naar de zaal in D’ Ouwe Pastorie.
Daardoor kan in de zaal bij presentaties gebruik gemaakt worden van een microfoon.

Met de nieuwe apparatuur zijn de mogelijkheden op het gebied van beeld en geluid enorm
toegenomen. We moeten ons zelf de tijd geven om daar op de goede manier mee om te gaan
en alle mogelijkheden te ontdekken.

 

Het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad zijn erg blij met de nieuwe apparatuur.
Een investering gericht op de toekomst!
Onze grote dank gaat uit naar de sponsor die de kosten van de projectieschermen
voor zijn rekening nam.

 

Voor het team van mensen die de projectieschermen tijdens de dienst bedient,
zoeken wij nog versterking. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden bij Frank Rustenburg.