Home:‎ > ‎

*Beamteam zoekt versterking

Dringende oproep voor alle gemeenteleden: wie komt het Beam team versterken?

 

Onze kerkgebouw heeft al weer enkele jaren een installatie voor het projecteren van de liturgie
op vier schermen. Behalve de liturgie en de te zingen liederen kunnen er in de kerk ook op
eenvoudige wijze filmpjes en foto’s worden vertoond en muziek van cd’s ten gehore worden gebracht.
Deze mooie technieken zijn echter alleen maar bruikbaar als er mensen zijn die tijdens de kerkdienst
de laptop bedienen. We zijn met spoed op zoek naar een aantal mensen,
dat dit werk volgens een rooster wil doen. Dit hoeven niet alleen jongeren te zijn.
Ook andere gemeenteleden mogen zich aanmelden.
Wij nodigen eenieder die met een laptop overweg kan, van harte uit om zich aan te melden.
Ervaring met het maken van PowerPointpresentaties is heel mooi, maar niet noodzakelijk.
We zijn ook heel blij met mensen die zich willen beperken tot het bedienen van de laptop tijdens de kerkdienst. Wie belangstelling heeft kan zich in verbinding stellen met ondergetekende.
Aarzel niet om contact met mij op te nemen!

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jan Smit