Home:‎ > ‎

*april VACATURE kerkenraad

Wij zijn op zoek naar een ouderling

 

Op de agenda’s van de kerkenraadsvergaderingen van februari en maart stond onder andere het rooster van aftreden van ambtsdragers. Dit jaar zijn drie ambtsdragers aftredend. Het zijn diaken Ineke Klopper, ouderling Marian van Splunter en ouderling Hanneke Druijf. Ineke en Marian hebben beiden toegezegd dat zij nog twee jaar doorgaan. U begrijpt dat hun besluit door de andere kerkenraadsleden met applaus is begroet. Hanneke heeft helaas moeten besluiten dat zij niet voor een nieuwe periode als ambtsdrager beschikbaar is. Wij vinden dat heel jammer, maar wij respecteren haar besluit. We zijn haar dankbaar voor alles wat zij in de afgelopen jaren voor onze gemeente heeft gedaan. Dat betekent dat er in onze gemeente een vacature is voor pastoraal ouderling. Wie pakt de handschoen op? Wie wil een deel van de pastorale zorg in onze gemeente op zich nemen en samen met de andere kerkenraadsleden de schouders zetten onder het besturen van onze gemeente? Het is een verantwoordelijke, maar ook een mooie en dankbare taak! We werken als kerkenraadsleden op een serieuze, maar ook op een ontspannen manier samen en kijken uit naar iemand die onze gelederen komt versterken.

Voelt u zich aangesproken of wilt u meer weten? Neem dan contact met mij of met onze predikant Marijke Kraak op. Wij geven u graag meer informatie.

Bent u zelf niet beschikbaar, maar heeft u wel iemand in gedachten die u voor de functie van ouderling geschikt acht? Geef zijn of haar naam dan alstublieft aan ons door. U kunt uw schriftelijke aanbeveling tot en met woensdag 10 april bij mij inleveren. De kerkenraad gaat dan vervolgens met uw aanbeveling aan de slag.

Jan Smit,

Voorzitter kerkenraad