Home:‎ > ‎

**Adres kerk/gegevens kerkenraad

Adres gemeentecentrum  ( bezoekadres: geen post)  

d’Ouwe Pastorie, Noorderpad 23, Opperdoes    Tel:0227  - 544888 

( alleen bij activiteiten en diensten)

Voor afspraken: Simon Mazereeuw                  Tel: 0227 - 544956


BEZOEK  Adres kerkgebouw:  (geen post !)

Noorderpad 21.  Opperdoes

Tel:0227  - 544888   ( alleen bij activiteiten en diensten)


Protestantse Gemeente te Opperdoes

Praeses: Jan Smit

Nieuweweg 39 , 1674 PN Opperdoes                                  Tel. 0227-548206

Email: jansmitazn@planet.nl                                                                                  

 

Scriba:  Trienke Dijkstra,

Gildelaan 55, 1671 LZ Medemblik                            Tel. 0227-544475

Email: scriba@pgopperdoes.nl         

           

Predikante: Ds. Marijke Kraak-Verdonk

Noorderpad 56, 1674 NT Opperdoes                                  Tel. 0227-540151

Mobiel: 06-23942308

Email: marijkekraak@pgopperdoes.nl

 

tevens contactpersoon pastoraal team

 

Kerkrentmeesters:

Secretaris: Koen Zijlstra,

Westersingel 52, 1671 GP Medemblik                     Tel. 0227-545359

Email: koen.monique1@quicknet.nl     

 

Diaconie :

Els Klaver 

Staartje 4  1671 PC Medemblik                                            Tel. 0227-547020

Email: elsklaver@gmail.com

Rekeningnummers

Protestantse Gemeente Opperdoes

Rekeningnr.                       NL 98 INGB 0002898944

                                

Diaconie:                              NL 66 INGB 0009278240

 

Abonnement Graankorrels 1-1 t/m 31-12 bedraagt € 8,--

 

website  :                          www.pgopperdoes.nl