15 januari

komende zondag gaan we opnieuw digitaal met de kerkdienst. Gezien de ontwikkelingen rond alle besmettingen acht de kerkenraad het niet meer verantwoord om samen te komen. Zingen zal de komende weken niet meer gaan, er zijn te veel aanwijzingen dat er besmettingen kunnen optreden door te zingen.

Komende weken zal Ds. Marijke weer elke werkdag iets op de website  laten zetten ter bemoediging.Inloggen  voor het online volgen van de kerkdienst kan via de link  die staat op de pagina 

"*diensten beluisteren via internet"
Verzoeken om voorbede of pastorale berichten kunt u via email aan 
Ds. Marijke  doorgeven via  MarijkeKraak56@outlook.com of via whatsapp 06-23942308.

Geen collecte in de dienst? Maak uw bijdrage over!

Door het vervallen van de gewone kerkdiensten vervallen ook de collecten tijdens deze diensten. 
Daarmee valt zowel voor het college van kerkrentmeesters als voor het college van diakenen een belangrijke bron van inkomsten weg. Ondertussen lopen de kosten van de kerk gewoon door en blijft de hulp aan onze naasten dichtbij en veraf broodnodig.Wij vragen u daarom uw bijdragen aan de collecten per bank over te maken onder vermelding van ‘Gift’. Alvast bedankt voor uw steun!

Bankrekeningnummers:

NL98 INGB 0002 8989 44 ten name van Protestantse Gemeente te Opperdoes

NL66 INGB 0009 2782 40 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Opperdoes

Hulp  of een  luisterend oor nodig in deze moeilijke tijd? 

Neem contact op met Hulpverlening Westfriese kerken   tel:0229-271684