LET OP: vertelviering in verzorgingshuis is
NIET op 23 januari maar op  woensdag 
30 januari* actie Kerkbalans:  19 januari 2019 tot en met 2 februari 2019.
Week van Gebed.

Links ziet u de schikking.
via de tabbladen in de linkerkolom kunt u 
voor elke dag een bezinningsmoment  aanklikken.

Kom…& eet mee.

Voel je welkom

op de maaltijd dóór

en vóór gemeenteleden.

Neem gerust

een gast mee

 

Vrijdag 25 januari.

Aanvang: 18.00 uur.

Als het kan neem dan zelf iets lekkers mee om te delen met elkaar.


Cartridges en oude mobieltjes kunnen ingeleverd worden.
De dozen staan in de hal van de Oude Pastorie
Met dank aan de redactie van de Graankorrels 
voor het aanleveren van de actuele informatie

De hofleverancier van de meeste foto's is dhr. W. Zwier.
Andere foto's worden per gelegenheid door diverse mensen aangeleverd.
Contactpersoon webredactie: Linda Smit
webredactie@pgopperdoes.nl

Webmaster: HenkJan van der Ploeg        
webmaster@pgopperdoes.nl