Onze diensten zijn te volgen via internet!
Inloggen kan via de link  die staat op de pagina *diensten beluisteren via internet
Verzoeken om voorbede of pastorale berichten kunt u via email aan 
Ds. Marijke  doorgeven via  MarijkeKraak56@outlook.com of via whatsapp 06-23942308.

Geen collecte in de dienst? Maak uw bijdrage over!

Door het vervallen van de gewone kerkdiensten vervallen ook de collecten tijdens deze diensten. 
Daarmee valt zowel voor het college van kerkrentmeesters als voor het college van diakenen een belangrijke bron van inkomsten weg. Ondertussen lopen de kosten van de kerk gewoon door en blijft de hulp aan onze naasten dichtbij en veraf broodnodig.Wij vragen u daarom uw bijdragen aan de collecten per bank over te maken onder vermelding van ‘Gift’. Alvast bedankt voor uw steun!

Bankrekeningnummers:

NL98 INGB 0002 8989 44 ten name van Protestantse Gemeente te Opperdoes

NL66 INGB 0009 2782 40 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Opperdoes

Berichten van ds. Marijke, week 12
woensdag 3 juni

De beelden vanuit de VS zijn verschrikkelijk. Racisme lijkt niet uit te roeien. Waar zijn wij in dit verhaal? Toen ik een kind was waren er ook rassenrellen in de VS en als tiener bewonderde ik Martin Luther King en zijn strijd voor rechtvaardigheid. In de bundel Zangen van zoeken en zien vond ik dit lied; de tekst is van Margryt Poortstra.

De droom van God ( naar psalm 128)

 

De droom van God, een plaats van vrede,

waar liefde tussen mensen woont.

 

Gezegend de vreemde snuiter, het buitenbeentje, de eenzame, die niet

gezien wordt, de angstige vluchteling, brillenjood, hazenlip, stotteraar.

 

Gezegend de achterblijver, de opgejaagde,

de mens voor de troepen uit, de meningloze

betweter, schreeuwlelijk, leeghoofd.

 

De droom van God, een plaats van vrede,

waar liefde tussen mensen woont.

 

Aan één tafel zul je zitten,

eten wat het werk heeft opgeleverd,

delen het brood, water schenken

in de beker van je naaste.

 

Genieten zul je van de stralende

gezichten om je heen, trots zijn

op ieders bijdrage aan dit geheel.

Zorgzaam de mannen, krachtig

de vrouwen, en kinderen reikend

naar de wijsheid van de ouden.

 

Gezegend de mens die zich verheugt

in het visioen, droomplaats van vrede

 

De droom van God, een plaats van vrede,

waar liefde tussen mensen woont.

dinsdag 2 juni
Sinds gisteren zijn de maatregelen in verband met
het coronavirus verruimd.
Er is meer mogelijk mits men zich aan de anderhalve meter houdt.
Op de nieuws-app van de NOS zijn foto’s te zien van mensen op terrasjes.
Het maakt het straatbeeld weer vriendelijker.

Op kleine schaal elkaar bezoeken is ook weer mogelijk, zeker wanneer het weer zo zomers blijft als de laatste dagen. Toch blijft voorzichtigheid geboden.
Voorzichtigheid voor en met elkaar.
We hebben de komst van Gods Geest gevierd,
die ons ook aanspoort om er voor elkaar te zijn.
En dat is waar het in de kerk om gaat, want de kerk dat zijn wij, dat zijn mensen met elkaar.

 

 

De onderstaande tekst is van Sytze de Vries.

 


Verlangen

Verlangen naar gemeenschap

is het eerste bloemblad dat zich openvouwt,

wanneer het hart zichtbaar moet worden

waarin de Geest kan dalen.

Ja, dat verlangen is al de Geest zelf!

In het gebed om de heilige Geest

schuilt al de verhoring ervan,

het ontvangen zelf.