foto Willem Zwier

Komende zondag is er een dienst zonder gemeenteleden. Aanvang 09.30 uur en de dienst wordt uitgezonden via de kerktelefoon.zaterdag 28 maart, dag 12 bericht van Ds. Marijke

Tussen alle sombere berichten, ..gisteren weer meer doden..soms opeens iets lichts,  we hebben dat nodig om de moed er in te houden, om door te kunnen gaan....

 Gisteren vertelden mijn schoondochter over ‘berenjacht’. Teddyberen voor het raam, een wandelingetje met een peuter wordt zo een feest. Ook op de nieuws-app las ik er over en hier en daar in het dorp zie ik ook een teddybeer verschijnen voor het raam. Doet u ook mee?

Morgen weer een internetdienst. Gelukkig hebben we deze mogelijkheid.

Even een aandachtspuntje: vannacht gaat de zomertijd in

We bidden om moed en kracht: 

Gebed in de morgen ( René van Loenen)

Een nieuwe dag breekt vragend open, de schepping ademt weer in licht,

raakt zichtbaar door uw Geest bewogen: Gij schrijft vandaag een nieuw gedicht.

Wij bidden, God, raak ons ook aan en wil ons zo de geestkracht geven

om voor uw woorden in te staan en hart te hebben voor het leven.

Marijke Kraak

vrijdag 27 maart, dag 11, bericht van Ds. Marijke


Het mooie lenteweer, de uitbundige voorjaarsbloeiers, de zon op je huid,
even de zorgen om corona parkeren, even niet denken aan de verwachte economische crisis. De foto van mijn magnoliaboom gisteren maakte reacties los.
Gelukkig hebben we de natuur om ons heen... vanuit het Landje wordt gekeken naar de narcissen buiten... mensen letten op het zonnige geel van de forsythia in hun tuin en Tiny Morsink stuurde dit gedicht:

De magnolia bloeit

De brandnetel groeit

De natuur zoekt en vindt haar balans


Met vriendelijke groet

Totaal onverwacht

Als  een dief in de nacht

kreeg de wereld een dod'lijke krans:

 

Corona, een bode van angst en verdriet

Wat doen we en wat doen we niet?

 

De zieken, de doden

Paniek episode

We buigen onmachtig het hoofd

 

Maar duizenden handen

Beschermen omarmen

Staan pal tot het vuur is gedoofd

 

Verdriet wordt saamhorig gedeeld en gedragen

Als antwoord op niet te beantwoorden vragen

 

De magnolia bloeit

De brandnetel groeit

De natuur doet wat zij heeft beloofd.

                                                                                                  Marijke Kraak

 

donderdag 26 maart, dag 10, bericht van Ds. Marijke.


De magnolia voor mijn huis bloeit volop het is lente en de natuur leeft zich uit

er naar kijken, - er even bij stilstaan-. Even alle zorgen om corona wegduwen en

alleen maar genieten...

 
Een gedicht van Jaap Zijlstra

Geef mij een klein begin van liefde,

een stem die de eenzaamheid openzingt,

een hand die het glas van vreugde klinkt,

een hart dat klopseint liefde, liefde, liefde

 

Woorden van zo gezegd, zo gedaan,

schouders die blijdschap aandragen,

voeten om vrolijk op pad te gaan,

ogen die niemand overvragen.

 

Geef mij, o Heer, want liefhebben

 is mijn enige kans van bestaan

 

Marijke Kraak 0623942308 MarijkeKraak56@outlook.com


Woensdag  25 maart, dag 9, bericht van Ds. Marijke

Nogmaals het bericht dat op 21 maart is overleden: mevrouw Akke Krul-Roskam.  Zij is 93 jaar geworden en woonde in huize Almere; donderdag wordt zij in besloten kring in Andijk begraven met slechts een korte plechtigheid op de begraafplaats.

Een condoleance is door de maatregelen tegen het coronavirus niet toegestaan, maar u kunt wel een kaartje sturen naar haar
dochter Marja. Houttuin 2 1602 HD Enkhuizen

 Marijke Kraak 0623942308 Marijke Kraak56@outlook.com

 

 

Paus Franciscus heeft opgeroepen om vandaag om 12.00 wereldwijd het Onze Vader te bidden. Onze landelijke kerk sluit zich daar van harte bij aan.

Hier onder een versie van het Onze Vader uit Afrika

Onze Vader, die in de hemelen zijt.

wij zijn zwakke mensen, blind en zelfzuchtig, maar U bent wijsheid, liefde en leven, U schenkt ons wijsheid, liefde en leven in overvloed. Allen die uitzien naar een menswaardig bestaan, van welke afkomst ook, ze staan in uw handpalmen gegrift.

Uw Naam worde geheiligd

met alle mensen die verlangen deel te nemen aan de gemeenschap, die Gij sticht, die zoeken naar uw Rijk van gerechtigheid, bidden wij:

Uw Koninkrijk kome

in de hoop op een kerk die zich in alle landen inzet voor een wereld van recht en vrede, voor een kerk die zich niet neerlegt bij alles wat de komst van uw Rijk in de weg staat, bidden wij:

Uw wil geschiede

terwijl wij ons inzetten voor een wereld waarin ook de generaties na ons zich geborgen weten, beseffen wij dat wij dit slechts uit uw hand kunnen ontvangen. Daarom bidden wij:

Geef ons heden ons dagelijks brood

geef ons de wil om te zorgen en te delen en neem onze zelfzucht en egoïsme van ons weg

Vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.

wij belijden dat wij tekort zijn geschoten in liefde tot de naast en tot U. Daarom bidden wij:

Leid ons niet in verzoeking

Wij hebben het te druk met onszelf en schieten tekort de aarde te bewaren als een bewoonbare plaats voor allen. Wij vragen U daarom:

Verlos ons van de boze

Uw heerschappij is gesteld over alle rassen, volken en naties. Uw liefde omvat alles en allen. Door uw genade komt ons de vrede toe en in uw leven mogen wij leven.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid.
Amen


Dinsdag 24 maart, dag 8, bericht van Ds. Marijke

De nieuwe en strengere maatregelen van de overheid betekenen dat we niet alleen de hele maand april
geen normale kerkdiensten kunnen houden en dat ook overige kerkelijke bijeenkomsten niet mogelijk zijn.
De teleurstelling daarover valt in het niet bij de verschrikkelijke beelden uit de ziekenhuizen.
Veel mensen hebben afgelopen zondag de dienst via de kerktelefoon of de computer kunnen beluisteren.
Gelukkig hebben we deze mogelijkheid. En we kunnen ‘stralen’ door elkaar te bellen, te whatsappen,
een kaartje te sturen of samen een wandeling te maken.
Bij gezondheid zijn ook bezoeken één op éen nog mogelijk.
Aarzel niet om te bellen wanneer u daar behoefte aan heeft.

We bidden voor de mensen in de zorg, voor de mensen in het onderwijs, voor de eindexamenleerlingen die onzeker zijn over hoe het verder zal gaan, voor alle zieken en eenzamen. God hoor ons gebed en geef ons moed om er voor elkaar te zijn.

De hele dag thuis... ook met werk is er ontspanning nodig.
Ik heb veel boeken en dvd’s. Kom gerust wat lenen, ik heb ook Donald Duck pockets en
ook nog oude Ducks en kinderboeken.
Mag u de deur niet uit... een belletje en ik kom e.e.a. brengen en aan de deur hangen. Geen probleem..

Ik wens u sterkte, wijsheid en vooral Gods onmisbare zegen toe...

Marijke Kraak  06 23942308  Marijke Kraak56@outlook.com Maandag 23 maart, dag 7, bericht van Ds. Marijke

De tweede week thuiswerken, thuisonderwijs... en nog meer slachtoffers.

Pastoraal bericht: Mevrouw Krul, wonend in huize Almere, is overleden. Donderdag wordt zij in Andijk begraven  en is er een korte afscheidsplechtigheid op de begraafplaats. Onze gedachten gaan uit naar haar kinderen.

Pas goed op uzelf, wees voorzichtig, geniet van kleine dingen.

In uw handen, Heer, bevelen wij ook ons leven.

In uw hoede bevelen wij elkaar.

Aan uw liefde vertrouwen wij elkaar toe

laten wij waken en bidden

dat uw liefde

ook ons zal vinden en bewaren

dat wij niet eindigen in het duister van deze dag

maar laat voor ons allen het licht opgaan

waarin alle dingen worden goedgemaakt.  ( tekst van Sytze de Vries)

 

Marijke Kraak   0623942308  MarijkeKraak56@outlook.com Zaterdag 21 maart, dag 5, bericht van Ds. Marijke

De lente is begonnen en vanmorgen werd ik wakker van het zonlicht dat binnenscheen. Opeens ziet alles er vriendelijker uit en dat terwijl het aantal slachtoffers van Corona schrikbarend toeneemt.

Er is veel eenzaamheid; geen bezoek, praten op afstand, geen fysiek contact.
Wel woorden.. een groet, zwaaien..   
houd vol.  Ik vond dit gedicht van Jaap Zijlstra:

Ik zoek naar stilte in mezelf,  naar rust en ruimte om te bidden,

maar wat ik vind is zorg en onrust, een bezig zijn met duizend dingen, kabaal in mezelf

U die altijd een luisterend oor hebt voor mij,

heb ik eigenlijk wel een luisterend oor voor U?

Vergeef mij Heer, en breng mij tot bedaren, laat mij de stilte vinden die ik zo behoef

de ene stem

die mij vertrouwen geeft

en eenvoud

de hechtheid van vriendschap,

de dagelijkse wandeling  met U mijn God, mijn deelgenoot, mijn Vader

 Marijke Kraak

 

Vrijdag 20 maart, dag 4 bericht van Ds. Marijke

De verpleeghuizen dicht voor bezoek. Dus ook voor de bewoners van huize Almere. De wereld wordt steeds kleiner. Sturen we kaartjes? laten we iets van ons horen? ik wil bidden voor iedereen die werkt in de zorg. Helden zijn het.

In de gedichtenbundel van Bonhoeffer las ik:

Heer, in de onrust van deze tijden wil ons in alle begeleiden

Laat ons na zoveel schuldig falen een nieuwe dag mogen binnenhalen

Maak, zover ons oog kan gaan met uw woord voor ons vrij baan.

Geef ons rust en  veel geduld tot U vergeeft van alle schuld.

dat wij ons in stilte voorbereiden op uw roep in nieuwe tijden.

Tot U stillegt storm en vloed en met uw wil wonderen doet.

 

iets te vragen, te vertellen, te melden? Bel, mail whatsapp: MarijkeKraak56@outlook.com 0623942308

 


donderdag 19 maart; dag 3 van de berichten van Dominee Marijke

De beelden vanuit Italië zijn beangstigend. Het aantal besmettingen loopt snel op en de onzekerheid slaat toe.

Het is moeilijk om vertrouwen te houden.
We zijn zo gewend dat we de meeste dingen naar onze hand kunnen zetten.
Gelukkig zijn er ook mooie dingen: hulp wordt van alle kanten aangeboden.
Mensen staan voor elkaar klaar en vreemden spreken op straat (van een afstandje)
elkaar ook bemoedigend toe. We zwaaien naar elkaar, toch verbondenheid, al is het op afstand.

Een couplet van gezang 791, de tekst is van Sytze de Vries:

Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw.

Liefde houdt ons in het leven,- daarop hebt Gij ons gebouwd.

 

Marijke KraakWoensdag 18 maart. dag 2 van de  berichten van Dominee Marijke

Lieve mensen, vandaag is het een dag van nationaal gebed voor allen die lijden aan de coronacrisis. We dragen de mensen op die ziek zijn, maar ook hun naasten. We dragen hen op die zorg verlenen. God, wees hen nabij.

We denken aan allen die in hun dagelijks bestaan bedreigd worden door het coronavirus. We denken aan hen die in een isolement geraken en eenzaam zijn.

We bidden ook voor onszelf, dat we moed houden, hulp kunnen en durven bieden. Heer ontferm U.

Op de site van onze landelijke kerk staat het volgende gebed, het is de tekst van gezang 939:

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,

stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.

Door golven heen, door storm en nacht

leidt U mijn hand. U blijft nabij.

Uw vrede diep, uw liefde groot

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.

Mijn vaste rots, mijn fundament,

U bent de grond waarop ik sta.

 

                                                                                            Marijke Kraak

17 maart 1e bericht van dominee Marijke:

Beste mensen

Geen kerkdienst op zondag. Het voelt hoe dan ook niet goed.
Gelukkig hebben we het internet en de kerktelefoon.
Komende zondag 22 maart wil ik vanuit een (bijna) lege kerk een dienst uitzenden.
Ik hoop dat u luistert en dat we zo toch met elkaar verbonden blijven.

Niet iedereen kijkt op de website... vertel het elkaar door.

Een zegenbede van Sela: https://www.youtube.com/watch?v=C5hrA-hszC8

Sterkte en Gods zegen voor u allen. Marijke Kraak

ook telefonisch en via whatsapp kunnen we met elkaar verbonden blijven 06 23942308

                                                                                                                                                          


 

Schikkingen in de 40 dagen tijd:

links is de project afbeelding van de kindernevendienst

2e zondag1e zondag: