Bericht van overlijden.
Op zondag 18 juli is in het hospice in Hoorn overleden mevrouw Trijn Gutter-Rustenburg.
Zij is 89 jaar geworden. Vrijdag 23 juli is om 14.00 uur de begrafenis.

Vanaf 13 juni mogen er weer 60 bezoekers de kerkdienst bijwonen!. Aanmelden bij de scriba blijft verplicht. Wie de zondagse diensten wil bezoeken dient zich uiterlijk zaterdag om 18.00 uur te
hebben aangemeld bij 
onze scriba, Melanie Hooiveld.  Telefoon 06-36587051. Bellen kan vanaf 14.00 uur.

 Een app sturen kan de hele dag. Ook kunt u zich per e-mail aanmelden: scriba@pgopperdoes.nl

Inloggen  voor het online volgen van de kerkdienst kan via de link  die staat op de pagina 

"*diensten beluisteren via internet"

Verzoeken om voorbede of pastorale berichten kunt u via email aan 
Ds. Marijke  doorgeven via  MarijkeKraak56@outlook.com of via whatsapp 06-23942308.


Open kerk! 
Elke donderdag: vanaf donderdag 10 juni 

van 10.00 uur tot 12.00 uur

Een kop koffie en een gesprekje....
even stil zijn en een kaars aansteken...
even een ogenblik voor ontmoeting of bezinning...

Gelegenheid tot stilte-meditatie

Kom binnen!Blog van Ds. Marijke, wekelijks op woensdag geplaatst.Franciscus van Assisi is vooral bekend om zijn zorg om de dieren.
Dierendag is op de sterfdag van Franciscus.
Hij leefde in de 13e eeuw, kwam uit een rijk milieu en koos voor een 
leven van armoede en eenvoud.

Van hem is ook een zegenbede bekend:


Moge God ons zegenen met ongemak

bij ongemakkelijke antwoorden, halve waarheden

en oppervlakkige verhoudingen


zodat we diep vanuit ons hart mogen leven;

met woede bij onrechtvaardigheid,

onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen


zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede;

met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn,

verwerping en honger en oorlog


zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten

en om hun pijn in vreugde te veranderen.


En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid

om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld

zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen

dat het niet gedaan kan worden.


 

Korte samenvatting voorschriften kerkdiensten Protestantse Gemeente te Opperdoes vanaf 23 mei 2021

1.     Alle bezoekers houden zich aan de door de overheid en het RIVM vastgestelde algemene gedragsregels
en de bijzondere door de kerkenraad vastgestelde gedragsregels en gebruiksvoorschriften voor de gebouwen. Tevens worden de aanwijzingen van de voorganger, de koster en de gastvrouw of gastheer gevolgd.

2.     Reserveren of aanmelden vooraf bij de scriba is verplicht.

3.     Alleen degenen die geen klachten hebben zoals benauwdheid, verkoudheid, griep, hoesten en
 dergelijke kunnen de dienst bezoeken.

4.     Er is één ingang en uitgang in gebruik: de dubbele deuren aan de kant van het Noorderpad.
Het is niet toegestaan de kerk te betreden of te verlaten via een andere ingang.
Uiteraard gelden er tijdens noodsituaties andere voorschriften.

5.     Kerkgangers zorgen er voor dat er geen samenscholing plaatsvindt voor en na de dienst.
Bij wachtrijen wordt ten minste anderhalve meter afstand gehouden tot andere kerkgangers.

6.     Aan alle kerkgangers wordt gevraagd om als het kan thuis het toilet te bezoeken en zo
mogelijk de toiletten in de kerk niet te gebruiken.

7.     Een gastvrouw of gastheer verwelkomt de kerkgangers, vraagt hen of zij gezondheidsklachten hebben
en noteert hun naam. Bij gasten wordt ook het adres genoteerd.

8.     Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst in, vertrek uit, of lopen in de kerk is verplicht.
Het mag af als de kerkganger op zijn of haar plaats zit.

9.     De kerkgangers ontsmetten hun handen voor het betreden van de kerkzaal.

10.  De garderobe is niet in gebruik. Jassen kunnen in de banken gelegd worden.
Als gevolg van de afstandsregel is er voldoende plek om ze daar neer te leggen.

11.  Voorafgaand aan de dienst en na afloop daarvan wordt er geventileerd.

12.  Er zijn geen vaste plaatsen. Iedere kerkganger krijgt een plaats toegewezen door een gastheer of gastvrouw. Daarbij wordt ten minste anderhalve meter afstand aan alle kanten in acht genomen.
De opstelling is in verband met het (eventuele) zingen kruislings. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten,
mits er voldoende afstand blijft tot andere kerkgangers. In eerste instantie worden alleen zitplaatsen beneden toegewezen. Pas als alle beschikbare plaatsen beneden bezet zijn, worden er plaatsen op de bovenkraken toegewezen. De rijen vooraan op de bovenkraken blijven buiten gebruik.

13.  De voorganger leidt de gehele dienst vanaf de preekstoel.

14.  De kerkgangers blijven gedurende de gehele dienst zitten.

15.  De collecten worden gehouden met behulp van open schalen bij de uitgang.

16.  Na afloop van de dienst verlaten de kerkgangers bank voor bank op aanwijzen van een
gastheer of gastvrouw de kerk.

17.  Er worden geen handen geschud en het is niet toegestaan om naar andere kerkgangers toe te l
open om een praatje te maken.

18.  Er is geen koffiedrinken na de dienst. 


------------------------------------------------Geen collecte in de dienst? Maak uw bijdrage over!

Door het vervallen van de gewone kerkdiensten vervallen ook de collecten tijdens deze diensten. 
Daarmee valt zowel voor het college van kerkrentmeesters als voor het college van diakenen een belangrijke bron van inkomsten weg. Ondertussen lopen de kosten van de kerk gewoon door en blijft de hulp aan onze naasten dichtbij en veraf broodnodig.Wij vragen u daarom uw bijdragen aan de collecten per bank over te maken onder vermelding van ‘Gift’. Alvast bedankt voor uw steun!

Bankrekeningnummers:

NL98 INGB 0002 8989 44 ten name van Protestantse Gemeente te Opperdoes

NL66 INGB 0009 2782 40 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Opperdoes

Hulp  of een  luisterend oor nodig in deze moeilijke tijd? 

Neem contact op met Hulpverlening Westfriese kerken   tel:0229-271684