Bericht van overlijden:

Op dinsdag 6 oktober is overleden mevrouw Gré Bakker-Veerman. Zij is 82 jaar geworden.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

De familie stelt een kaartje zeer op prijs: het correspondentieadres is:
Mevrouw Dorien van der Thiel-Bakker. Dr. Arnaudstraat 25A, 1619 CW Andijk.Bericht van dominee Marijke! Update 13 oktober

De derde week van oktober

Het mondkapje.

Er wordt veel gezegd en geschreven over het mondkapje,
niettemin is er sinds twee weken een dringend advies om het in openbare ruimtes te dragen.
Ik ben aan de slag te gaan om er zelf een paar te maken; op internet zijn er veel modellen te vinden. 
Mondkapje op in de supermarkt; natuurlijk een beslagen bril, maar dat moet je er voor over hebben…

Buiten deed ik het kapje (opgelucht) weer af.

“U draagt een mondkapje?” de toon van de man tegenover me was licht afkeurend.

“Ja, dat wordt nu immers van ons gevraagd?”

“IK vertrouw op mijn hemelse Vader”.

Normaal gesproken zou ik misschien pas achteraf een adrem antwoord bedacht hebben,
maar nu zat de hele discussie rond Staphorst in mijn hoofd.

“Ik vertrouw ook, maar Hij vertrouwt ook op mij, dat ik goed zorg voor mensen om mij heen.”

Vertrouwen, geloven heeft alles met gezond verstand te maken.
Ik vertrouw op God, dat Hij mij leidt, maar dat betekent ook dat je als mensen aan elkaar gegeven
bent om er voor elkaar te zijn. In alle spanning en zorgen rond het coronavirus mogen we vertrouwen op
Gods nabijheid. Hij vertrouwt dat wij voor elkaar zorgen.

 

Om woord voor woord zijn liefde te vertalen

dat blijft voor ons bestaan het doel ,de zin.

Om mensen zijn ontferming te herhalen

Zijn wij gezonden, deze wereld in.

 

( tekst Sytze de Vries, gezang 976,3)

 

Marijke Kraak 

 Korte samenvatting voorschriften kerkdiensten m.i.v. oktober 2020

1.     Alle bezoekers houden zich aan de door de overheid en het RIVM vastgestelde algemene gedragsregels en de bijzondere door de kerkenraad vastgestelde gedragsregels en gebruiksvoorschriften voor de gebouwen. 
Tevens worden de aanwijzingen van de voorganger en de gastvrouwen en gastheren gevolgd.

2. aanmelden vooraf is nodig. Aanmelden kunt u zich tot  en met vrijdag vooraf aan de
dienst bij Melanie Hooiveld: 

telefonisch 06 36587051. Graag bellen of whatsappen na 14.00 uur. 

3.     Er is één ingang en uitgang in gebruik: de dubbele deuren aan de kant van het Noorderpad. Het is niet toegestaan de kerk te betreden of te verlaten via een andere ingang. Uiteraard gelden er tijdens noodsituaties andere voorschriften.

4.     Kerkgangers zorgen er voor dat er geen samenscholing plaatsvindt voor en na de dienst. Bij wachtrijen wordt ten minste anderhalve meter afstand gehouden tot andere kerkgangers.

5.     Aan alle kerkgangers wordt gevraagd om als het kan thuis het toilet te bezoeken en zo mogelijk de toiletten in de kerk niet te gebruiken.

6.     Een gastvrouw of gastheer verwelkomt de kerkgangers, vraagt hen of zij gezondheidsklachten hebben.

7.     De kerkgangers ontsmetten hun handen voor het betreden van de kerkzaal.

8.     De garderobe is niet in gebruik. Jassen kunnen in de banken gelegd worden. Als gevolg van de afstandsregel is er voldoende plek om ze daar neer te leggen.

9.     Voorafgaand aan de dienst wordt er geventileerd en tijdens de dienst blijven indien mogelijk enkele deuren openstaan. Daardoor kan het zijn dat de temperatuur wat lager is dan gebruikelijk of dat er een geringe luchtstroom wordt gevoeld. Voor wie dat niet prettig vindt, kan het bij de hand hebben van een jas, vest of trui dan uitkomst bieden.


Inloggen  voor het online volgen van de kerkdienst kan via de link  die staat op de pagina
"*diensten beluisteren via internet"
Verzoeken om voorbede of pastorale berichten kunt u via email aan 
Ds. Marijke  doorgeven via  MarijkeKraak56@outlook.com of via whatsapp 06-23942308.

Geen collecte in de dienst? Maak uw bijdrage over!

Door het vervallen van de gewone kerkdiensten vervallen ook de collecten tijdens deze diensten. 
Daarmee valt zowel voor het college van kerkrentmeesters als voor het college van diakenen een belangrijke bron van inkomsten weg. Ondertussen lopen de kosten van de kerk gewoon door en blijft de hulp aan onze naasten dichtbij en veraf broodnodig.Wij vragen u daarom uw bijdragen aan de collecten per bank over te maken onder vermelding van ‘Gift’. Alvast bedankt voor uw steun!

Bankrekeningnummers:

NL98 INGB 0002 8989 44 ten name van Protestantse Gemeente te Opperdoes

NL66 INGB 0009 2782 40 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Opperdoes

Hulp  of een  luisterend oor nodig in deze moeilijke tijd? 

Neem contact op met Hulpverlening Westfriese kerken   tel:0229-271684