diaconie‎ > ‎

Dorcas voedselactie

Samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk organiseert onze kerk al jaren de Dorcas Voedselactie.

Het succes wordt mede bepaald door de SPAR die jaarlijks zijn ruimte beschikbaar stelt en actief meedenkt en meewerkt.

 

Heel hartelijk dank aan de SPAR en al die vrijwilligers.

 

Dorcas zet zich in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten in om kwetsbare mensen te ondersteunen in het creëren en
benutten van ontwikkelingsmogelijkheden, zodat ze voor zichzelf en hun gemeenschap kunnen zorgen. Van oudsher heeft Dorcas voedselpakketten verspreid via kerken en organisaties voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Dat doen ze nog steeds, maar ze proberen hierin de lokale gemeenschappen meer verantwoordelijkheid te laten nemen. Samen met kerken, organisaties, overheid,
buren en familie moeten gemeenschappen meer en beter voor deze kwetsbare mensen gaan zorgen.
De voedselpakketten van Dorcas zijn dan een aanvulling op de lokale zorg die geboden wordt en maken onderdeel
uit van deze lokaal gedragen verantwoordelijkheid, de zogenaamde sociale vangnetten.

De voedselpakketten worden verspreid in de volgende landen: Albanië, Roemenië, Moldavië en Oekraïne.

Het doel van Dorcas is dat er elk  jaar aan 40.000 mensen een voedselpakket overhandigd kan worden. 
Aan het eind van het jaar gaan ruim 26.000 van deze pakketten op transport naar de projecten, zodat ze er voor de Kerst zijn.
Op de website
www.dorcasvoedselactie.nl wordt een duidelijk beeld gegeven over het verloop van de Dorcas Voedselactie!