diaconie‎ > ‎

schuldhulpmaatje


Wie wil zich inzetten als Schuldhulpmaatje in West-Friesland?

Evenals in de rest van Nederland hebben ook in West-Friesland een groeiend aantal mensen te maken met schuldenproblematiek. 

Het aantal mensen dat aanklopt bij Voedsel- en Kledingbank groeit, maar ook groeit het aantal zaken waar een deurwaarder voor wordt ingeschakeld.

Een aantal cijfers: in 2011 heeft twee miljoen huishoudens (is 27,8 % van alle huishoudens) te kampen met betalingsachterstanden. En dit aantal is groeiende. 2,3 % van de huishoudens zit in een schuldhulpverleningstraject. Nog eens 2,7 % heeft te  maken met problematische schulden. 9,7% van de huishoudens loopt grote kans op problematische schulden. Totaal kampt dus 16,1 % van de huishoudens met grote tot middelgrote schulden. Dus 1 op de 6 huishoudens!

In 2013 hebben een aantal vertegenwoordigers van de kerken in West-Friesland het initiatief genomen om te kijken of het mogelijk is om hier Schuldhulpmaatje op te zetten. 

Wat is dit nu precies? 

Schuldhulpmaatje is een samenwerkingsverband van de Kerken in Nederland en een aantal professionele bureaus voor schuldhulpverlening. 

Schuldhulpmaatje richt zich vooral op mensen met opkomende problemen in de financiën die tot problematische schulden zouden kunnen leiden en zit dus vooral aan de preventieve (voorkomen van erger) kant. 

Ook helpt zij mensen die uit de schuldsanering komen om terugval te voorkomen. 

De kwaliteit van de beschaving wordt afgemeten aan de mate waarin ze zorgt voor kwetsbare groepen in de samenleving.  

Het beroep wat op de kerken (dat zijn wij) wordt gedaan, wordt groter en groter. Daarmee wordt de rol die kerken in de maatschappij (moeten) gaan spelen belangrijker. 

Schuldhulpmaatje wordt uitgevoerd door vrijwilligers die zich hiervoor als Schuldhulpmaatje willen inzetten.

U raadt het al: wij zijn op zoek naar personen die zich als Schuldhulpmaatje willen inzetten. Uiteraard krijgt u hiervoor een training. 

Denkt u: ‘Dit is iets voor mij’ of voelt u zich tot dit project aangetrokken? Meldt u zich dan aan bij de diaconie of bij het bestuur van stichting Schuldhulpmaatje West-Friesland.

Krijn Smit, krijn.smit@quicknet.nl, 06-51560377

 

of

 

Henk Parker – ha.parker@kpnmail.nl – 06 57253594

Burret Olde - n.olde@pkn.nl – 06 15179365

Simon Henk Koenen – simonhenk.koenen@gmail.com – 06 47828316

Ben van der Heijden - ben@dehoorn.net – 06 20416945

 

Meer informatie vindt u op: www.schuldhulpmaatje.nl

Bent u op zoek naar hulp bij uw financiële problemen? 

Kijk dan op www.uitdeschulden.nu