diaconie

Het collecte rooster voor de diaconale doelen wordt ingevuld. Dit doen we aan de hand van het collecte rooster van Kerk in Actie voor het komende jaar. Uit de collectes die ons worden aangereikt maken we een keuze.  U krijgt iedere maand uitleg over de collectes die in de betreffende maand gehouden zullen worden. Als we al die nood die er overal ter wereld is tot ons door laten dringen is het vaak moeilijk om keuzes te maken. We zijn gelukkig in de gelegenheid om samen met u een steentje bij te dragen aan de doelen van Kerk in Actie, maar ook kunnen we gelukkig nog extra doelen steunen als er noodhulp nodig is, maar ook dichter bij huis, zoals Dorcas, het Hospice, Hulpfonds van de Westfriese kerken, bloemenfonds etc.                                                                                            

Dankzij de bijdragen van u als gemeente iedere zondag,  mogen wij het verhaal dat ons door Jezus zelf gegeven is, gestalte geven

in ons medeleven naar de verre en nabije naaste.

De diaconie wenst u allen een goed gemeente seizoen toe. Piet, Mary, Piet, Ineke en Hannie.