kerkbalans 2018

De voorlopige stand van de actie Kerkbalans 2018 is € 67.234,--.

Dat is ca. € 1.500,-- minder dan de definitieve toezeggingen voor 2017. Toch is de voorlopige stand voor 2018 een prachtig resultaat,
waar de kerkrentmeesters erg blij mee zijn. Bij het opstellen van de begroting 2018 hadden wij er al rekening mee gehouden dat in 2018
het resultaat van 2017 als gevolg van het geleidelijk dalende ledental niet haalbaar zou zijn.
Wij hadden daarom voor dit lopende jaar een bedrag van € 65.000,-- begroot. Er is dus voorlopig ruim € 2.200,-- meer toegezegd dan begroot.
 Hieruit blijkt hoezeer onze gemeenteleden zich verbonden voelen met onze plaatselijke gemeente en dat zij bereid zijn om voor hun kerk te geven. 

Wij willen alle medewerkers aan de actie Kerkbalans bedanken voor hun inzet en alle gemeenteleden voor hun bereidheid het kerkenwerk
 ook dit jaar weer financieel te ondersteunen.