*projectiescherm

Bericht van de ouderling kerkrentmeesters.

Nieuwe geluidsinstallatie en de introductie van projectieschermen in de kerk
Op de gemeenteavond van 8 maart 2017 is door aan aantal mensen de suggestie gedaan om een beamer aan te schaffen voor de kerkzaal. Het college van kerkrentmeesters is met dit voorstel aan de slag gegaan en heeft de mogelijkheden onderzocht en deskundigen van twee bedrijven ingeschakeld. De vertegenwoordiger van het eerste bedrijf leek tijdens zijn bezoek goede ideeën te hebben. Toen vervolgens gevraagd werd deze op papier uit te werken bleef hij in gebreke. Vervolgens is contact gezocht met Schaap Sound uit Ridderkerk. Met de heer Gerard Schaap van dit bedrijf is gesproken over de geluidsinstallatie en over onze wens projectieschermen te installeren. De huidige geluidsinstallatie in onze kerk is verouderd, onderhoud is niet meer mogelijk (het bedrijf van de leverancier bestaat niet meer) en er werken meerdere systemen naast elkaar, wat af en toe tot storingen leidt. Het college van kerkrentmeesters heeft aangegeven dat de eerste prioriteit een nieuwe geluidsinstallatie is. Daarnaast is het college van kerkrentmeesters enthousiast over de mogelijkheden voor de installatie van projectieschermen in de kerk. Dit is een beter systeem voor onze kerk dan een beamer. Met een pc en vier projectieschermen kunnen tijdens de dienst niet alleen de teksten van de te zingen liederen worden geprojecteerd, maar ook Bijbelteksten, foto’s en bijvoorbeeld een film als de diaconie een nieuw jaarproject wil introduceren. Een hele verandering, maar ook een investering met het oog op de toekomst.    Er wordt op dit moment nog geen filmcamera aangeschaft. Mocht dat in de toekomst gewenst zijn, dan is dat alsnog mogelijk.

    Niet alleen het college van kerkrentmeesters is enthousiast, maar ook de kerkenraad. Onze predikant ziet veel mogelijkheden.
    Vanuit  de     vergadering komen enkele positieve reacties. Toch zijn er ook vragen en aandachtspunten.
    Er wordt aandacht gevraagd voor het feit dat sommige mensen moeite hebben met het lezen van teksten op beeldschermen en
    daarom liever zaken op papier hebben. Voor de luisteraars van de kerkradio kan het in sommige gevallen toch nodig zijn
     liturgieën op  papier ter beschikking te stellen. 

    Op de vraag of niet het gevaar bestaat dat zingen onder begeleiding van het orgel plaats moet maken voor het zingen met
     begeleiding   van cd’s of You Tube antwoorden de voorzitter en de predikant dat dit zeker niet de bedoeling is.
     Maar als er incidenteel geen geschikte muziek voor het orgel beschikbaar is, kan het afspelen van een cd of een You Tube filmpje
     een oplossing zijn. Maar het gebruik van het orgel voor de begeleiding bij de gemeentezang blijft ons uitgangspunt.


      Dan de kosten. Tot grote blijdschap van het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad is een anonieme sponsor bereid de kosten van    
     de projectieschermen voor zijn rekening te nemen. Voor de kerkelijke gemeente resteert er naar verwachting nog een
       investering van € 20.000.


Op de vraag of er niet tegelijkertijd met de komst van de projectieschermen gekozen moet worden om de kraken te sluiten en met zijn allen beneden te gaan zitten wordt geantwoord dat dit op dit moment nog niet aan de orde is. Ook als we allemaal beneden gaan zitten blijven de investeringen ongeveer gelijk. Bovendien kan het bij bijzondere diensten zoals begrafenissen waar veel mensen op afkomen, nodig blijven de kraken te gebruiken.

De vraag of de kraken voor normale diensten buiten gebruik gesteld moeten worden, kan wel aan de orde komen als in de toekomst de banken geschilderd zouden moeten worden of als we zouden besluiten de banken te vervangen door stoelen. Maar dat is op dit moment niet aan de orde. Het college van kerkrentmeesters wil niet te veel zaken tegelijk oppakken.

De verwachting is dat de nieuwe geluidsinstallatie en de projectieschermen in het voorjaar van 2018 geïnstalleerd worden.