*kerkbalans 2018

Kerkbalans 2018: ‘Geef voor je kerk’

Dit kerkblad is al weer het laatste nummer van het jaar 2017. Een jaar waarin we weer met elkaar gemeente mochten zijn.
Hoe verschillend we misschien ook zijn, we zijn met elkaar verbonden in Jezus Christus.
Met Kerst vieren we dat Gods zoon naar deze aarde kwam. Jezus leerde ons hoe we moeten leven voor Gods aangezicht.
Maar er was meer: uiteindelijk stierf hij voor ons aan het kruis. Daar bleef het niet bij, Hij stond na drie dagen weer op uit zijn graf. Daar mogen wij moed uitputten voor ons eigen leven. Er is hoop op een leven na dit leven.
Die boodschap willen wij niet voor ons zelf houden.
Die willen we met anderen delen, niet alleen op zondag in de kerk, maar ook door de week.
In de kerk ontmoeten wij elkaar als gemeenteleden, luisteren naar Gods Woord en krijgen wij Gods zegen mee.
Het gemeenteleven omvat meer dan alleen de kerkdiensten. Om maar eens wat te noemen: pastoraat, jeugdwerk en catechisaties.
Het in stand houden van al die activiteiten kost geld. In januari gaat de actie Kerkbalans weer van start.
We vragen u dan om een toezegging voor uw financiële bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk voor het jaar 2018.
De actie heeft deze keer als thema: ‘Geef voor je kerk’. Gelukkig zijn er in onze gemeente heel veel mensen die zich
als vrijwilliger inspannen om al het werk dat er gedaan moet worden, te doen. Toch is er ook geld nodig.
Daarom wordt er bij de actie Kerkbalans een beroep op u gedaan om voor het plaatselijke kerkenwerk een financiële bijdrage te leveren. Mogen we op u rekenen? Geeft u ook voor de kerk?

De actie Kerkbalans wordt gehouden van 21 januari 2018 tot en met 3 februari 2018.