kerkbalans 2017

De voorlopige stand van de actie Kerkbalans 2017 is € 67.280.
Dat is ca. € 1.600 minder dan de toezeggingen voor 2016.
Toch is de voorlopige stand voor 2017 een prachtig resultaat,
waar de kerkrentmeesters erg blij mee zijn. Bij het opstellen van de begroting 2017
hadden wij er al rekening mee gehouden dat in 2017 het resultaat van 2016 als
gevolg van het geleidelijk dalende ledental niet haalbaar zou zijn.

Wij hadden daarom voor dit lopende jaar een bedrag van € 65.000 begroot.
Er is dus voorlopig bijna € 2.300 meer toegezegd dan begroot.
Hieruit blijkt hoezeer onze gemeenteleden zich verbonden voelen met
onze plaatselijke gemeente en dat zij in financieel opzicht daarvoor ook de
verantwoordelijkheid willen dragen. 

Wij willen alle medewerkers aan de actie Kerkbalans bedanken voor hun inzet en alle gemeenteleden voor hun bereidheid het kerkenwerk ook dit jaar weer financieel te ondersteunen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jan Smit