*kerkdiensten: de voorschriften van september


Het volledige gebruiksplan is op de website gepubliceerd (onder het tabblad van de Kerkrentmeesters) en kan op verzoek ook per mail toegestuurd worden.
Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij ondergetekende via
jansmitazn@planet.nl

Namens de kerkenraad wens ik u allen alle goeds toe in deze spannende tijd.

Jan Smit, voorzitter

  Korte samenvatting voorschriften kerkdiensten  Protestantse Gemeente te Opperdoes vanaf 1 september 2020

1.     Alle bezoekers houden zich aan de door de overheid en het RIVM vastgestelde algemene gedragsregels en de bijzondere door de kerkenraad vastgestelde gedragsregels en gebruiksvoorschriften voor de gebouwen. Tevens worden de aanwijzingen van de voorganger en de gastvrouwen en gastheren gevolgd.

2.     Reserveren of aanmelden vooraf is niet nodig. Iedereen die geen klachten heeft zoals benauwdheid, verkoudheid, griep, hoesten en dergelijke is welkom.

3.     Er is één ingang en uitgang in gebruik: de dubbele deuren aan de kant van het Noorderpad. Het is niet toegestaan de kerk te betreden of te verlaten via een andere ingang. Uiteraard gelden er tijdens noodsituaties andere voorschriften.

4.     Kerkgangers zorgen er voor dat er geen samenscholing plaatsvindt voor en na de dienst. Bij wachtrijen wordt ten minste anderhalve meter afstand gehouden tot andere kerkgangers.

5.     Aan alle kerkgangers wordt gevraagd om als het kan thuis het toilet te bezoeken en zo mogelijk de toiletten in de kerk niet te gebruiken.

6.     Een gastvrouw of gastheer verwelkomt de kerkgangers, vraagt hen of zij gezondheidsklachten hebben en noteert hun naam. Bij gasten wordt ook het adres genoteerd.

7.     De kerkgangers ontsmetten hun handen voor het betreden van de kerkzaal.

8.     De garderobe is niet in gebruik. Jassen kunnen in de banken gelegd worden. Als gevolg van de afstandsregel is er voldoende plek om ze daar neer te leggen.

9.     Voorafgaand aan de dienst wordt er geventileerd en tijdens de dienst blijven indien mogelijk enkele deuren openstaan. Daardoor kan het zijn dat de temperatuur wat lager is dan gebruikelijk of dat er een geringe luchtstroom wordt gevoeld. Voor wie dat niet prettig vindt, kan het bij de hand hebben van een jas, vest of trui dan uitkomst bieden.

10.  Er zijn geen vaste plaatsen. Iedere kerkganger krijgt een plaats toegewezen door een gastheer of gastvrouw. Daarbij wordt tenminste anderhalve meter afstand aan alle kanten in acht genomen. De opstelling is in verband met het zingen kruislings. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten, mits er voldoende afstand blijft tot andere kerkgangers. In eerste instantie worden alleen zitplaatsen beneden toegewezen. Pas als alle beschikbare plaatsen beneden bezet zijn, worden er plaatsen op de bovenkraken toegewezen. De rijen vooraan op de bovenkraken blijven buiten gebruik. 

11.  De voorganger leidt de gehele dienst vanaf de preekstoel.

12.  De kerkgangers blijven gedurende de gehele dienst zitten.

13.  De collecten worden gehouden met behulp van open schalen bij de uitgang.

14.  Na afloop van de dienst verlaten de kerkgangers bank voor bank op aanwijzen van een gastheer of gastvrouw de kerk.

15.  Er worden geen handen geschud en het is niet toegestaan om naar andere kerkgangers toe te lopen om een praatje te maken.

16.  Er is geen koffiedrinken na de dienst.