* april:PAASKAARS nieuw

Paaskaars

 

Op Stille zaterdag zal de nieuwe Paaskaars worden binnengebracht.

Op de kaars staat De Levensboom.

 

De levensboom oftewel ‘de boom des levens’ die eeuwig leven schenkt, beschreven in het boek Genesis, bloeit op in het kruis van Christus die drager is van het Leven zelf. De levendigheid van de groene bladeren en de bloedrode vruchten als parels stellen de twaalf apostelen voor die het levenssap, Jezus’ voorbeeld en leer, aan de volken aanbieden