college van Kerkrentmeesters


 Taken College van Kerkrentmeesters volgens de kerkorde

Volgens de kerkorde berust de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente bij de kerkenraad. Voor zover deze vermogensrechtelijke aangelegenheden niet van diaconale aard zijn, vertrouwt de kerkenraad deze toe aan het College van Kerkrentmeesters.

 

Taken van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Opperdoes

 

1.     De  zorg voor de gebouwen. Dat zijn de kerk op Noorderpad 21 en het gemeentecentrum D’ Ouwe Pastorie Noorderpad 23.

2.      De zorg voor de financiële aangelegenheden van de gemeente voor zover ze niet onder het College van Diakenen vallen. Daartoe behoren onder meer ook het opstellen van de begrotingen en de jaarrekeningen en de organisatie van de jaarlijkse actie Kerkbalans.

3.      Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad bijhouden van de ledenregistratie.

 

Samenstelling College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit drie personen. Dat zijn:

Jan Smit (voorzitter en penningmeester)

Koen Zijlstra (secretaris)

Simon Mazereeuw (coördinator beheer en onderhoud gebouwen)

 

Jan Smit en Koen Zijlstra zijn ouderling-kerkrentmeester en maken als zodanig ook deel uit van de kerkenraad. Simon Mazereeuw maakt als kerkrentmeester geen deel uit van de kerkenraad.

 

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt bijgehouden door Fred Zijlstra

 

Financiële administratie

De financiële administratie wordt bijgehouden door Fijtje Groot-Portengen