Algemene info‎ > ‎-Oppasdienst/KND‎ > ‎

40 dagen project kindernevendienst 2013


Op het rode bord  naast de preekstoel met de afbeelding van de Palmtak worden wekelijks platen opgehangen die betrekking hebben op de viering van de zondag

Op palmzondag vertellen we altijd het verhaal van de intocht van Jezus   in Jeruzalem. ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ riepen de mensen toen. Dat klinkt mooi, maar wat bedoelden ze daar eigenlijk mee? Dat gaan we in de verhalen van deze weken ontdekken.


Deze weken horen we wie koning David was. Hij was een man die liederen zong voor God. Hij was een koning, maar ook een herder. Hij kon vrolijk zijn, maar ook heel boos of verdrietig. En hij mocht dan een koning zijn, dat betekende niet dat hij nooit iets verkeerd deed. Samen met de kinderen gaan we nadenken over Jezus als zoon van David. Lijkt de zoon Jezus op zijn verre voorvader? Waarom wel en waarom niet? In de Bijbel – en ook in de wereld van nu – gebeurt het vaak dat een zoon doorgaat met iets waar zijn vader mee begonnen is. Geldt dat ook voor David en Jezus?

 Elke zondag praten we met de kinderen eerst even over het verhaal van de intocht in Jeruzalem. Daar is ook een liedje bij. Het lied werpt de vraag op: Wat zeg je eigenlijk als je roept dat Jezus een zoon van David is?Eerste zondag van de veertigdagentijd

Een herdersjongen met een harp

Thema: Muziek. 1 Samuël 16

 

Tweede zondag van de veertigdagentijd

Koning Saul en David bij de grot

Thema: Slaan of verdergaan? 1 Samuël 24

 

Derde zondag van de veertigdagentijd

Koning David is verdrietig

Thema: Kijk naar God.  2 Samuël 12:16-25

 

Vierde zondag van de veertigdagentijd

De vrouw uit Tekoa

Thema: Over? 2 Samuël 14:1-24

 

Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Absalom wil koning worden

Thema: Macht? 2 Samuël 15:1-12


Zesde zondag van de veertigdagentijd

De intocht van Jezus in Jeruzalem

Thema: De Zoon van David Matteüs 21:1-9

 

Pasen

Het graf is leeg!

Thema: Nieuw leven Johannes 20:1-18