Algemene info‎ > ‎

-voormalige hervormde kerk ( Op de Gouw)

overdracht dorpskerk aan Stichting Dorpskerk Opperdoes en Almersdorp

1 maart 2012 kwam de toestemming om de kerk onder te brengen in een niet kerkelijke stichting. Aan de toestemming waren een aantal voorwaarden verbonden. Een van de belangrijkste voorwaarden was dat het kerkgebouw zijn religieuze functie dient te behouden.

 Op 29 augustus 2012 werd Stichting Dorpskerk Opperdoes en Almersdorp opgericht. De statuten zijn vooraf aan het College van Kerkrentmeesters ter beoordeling voorgelegd.

Gesprekken tussen het College van Kerkrentmeesters en de stichting hebben geleid tot een lijst met voorwaarden die in de notariële akte van overdracht zijn opgenomen.

Naast de lijst met voorwaarden is een tweetal toezeggingen van het bestuur van de stichting van belang:

  Als eerste dat voormalige leden van de Hervormde Gemeente te Opperdoes die op 30 december 2010 ingeschreven stonden als lid zonder extra kosten vanuit de kerk op de Gouw begraven kunnen worden, mits deze op het gewenste ogenblik beschikbaar is.

  Als tweede de toezegging dat de klok op zondagochtend vooraf-gaand aan de dienst geluid zal worden.

De toren is van gemeente Medemblik.


De stichting Dorpskerk is te bereiken via http://www.dorpskerkopperdoes.nl/