Algemene info

update 27-10

Over de kerkdiensten:

Zoals u ongetwijfeld weet zijn er voor de kerken nieuwe maatregelen afgekondigd. 
Voor onze kerk  betekent dit:

-        Er mogen 30 mensen deelnemen aan een kerkdienst.

-        Er mag slechts door enkele mensen gezongen worden, alleen door hen die op de voorste rij zitten!

-        Dit betekent dat u zich voor de kerkdienst moet aanmelden bij Melanie Hooiveld telefonisch 06-36587051. 
Graag bellen of whatsappen na 14.00 uur. Vermeld ook of u beschikt over een internetverbinding. 
We geven voorrang aan mensen die geen internetverbinding hebben.

 Diensten rond Kerst.

Het is wel ver vooruit, maar houd er alvast rekening mee, dat ook voor de kerstdiensten 
(kerstnacht en kerstmorgen) aangemeld zal moeten worden. Hierover leest u later meer.

 

Viering Maaltijd van de Heer

Het moderamen ziet vooralsnog geen mogelijkheden, gezien de coronaregels, om op een 
verantwoorde wijze met elkaar de Maaltijd van de Heer te vieren. 
U begrijpt dat dit ons zeer aan het hart gaat, om dezelfde reden kan er geen 
Maaltijd van de Heer in Huize Almere plaatsvinden.

 

Gemeenteavond

Vanwege de coronamaatregelen zal er tot nader order geen gemeenteavond worden gehouden.

Het moderamen.


 NIEUWE MAATREGELEN  per 7 oktober IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS:

Dertig mensen mogen deelnemen aan een kerkdienst

Er mag slechts door enkelen gezongen worden.

Dat betekent dat u zich voor de kerkdienst , als u die bij wilt wonen, moet aanmelden. 

Er worden 30 mensen toegelaten, waarbij we voorrang geven aan de mensen die thuis niet over kerktelefoon of een internetverbinding beschikken. 

Vermeld  dat bij opgave!

Aanmelden kunt u zich tot  en met vrijdag vooraf aan de dienst bij Melanie Hooiveld: 

telefonisch 06 36587051. Graag bellen of whatsappen na 14.00 uur.