* Actie Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019: ‘Geef voor je kerk’

 

Ook in 2019 doet onze gemeente weer mee aan de actie Kerkbalans. Net als vorige jaren is uw steun hard nodig om het plaatselijke kerkenwerk draaiende te houden.

In de kerk ontmoeten wij elkaar als gemeenteleden, luisteren naar Gods Woord en krijgen wij Gods zegen mee. Het gemeenteleven omvat meer dan alleen de kerkdiensten. Om maar eens wat te noemen: pastoraat, jeugdwerk en catechisaties.

Het in stand houden van al die activiteiten kost geld. We vragen u daarom een toezegging te doen voor uw financiële bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk voor het jaar 2019. De actie heeft net als in 2018 als thema: ‘Geef voor je kerk’. Gelukkig zijn er in onze gemeente heel veel mensen die zich als vrijwilliger inspannen om al het werk dat er gedaan moet worden, te doen. Toch is er ook geld nodig. Daarom wordt er bij de actie Kerkbalans een beroep op u gedaan om voor het plaatselijke kerkenwerk een financiële bijdrage te leveren. Mogen we weer op u rekenen? Geeft u ook voor onze kerk?

De actie Kerkbalans wordt gehouden van 19 januari 2019 tot en met 2 februari 2019.

 

Namens het college van kerkrentmeesters,

Jan Smit