*Startkrant 2017


De startweekendcommissie: Monica Rustenburg, Gonnie Wagemaker, Simone Brouwer, Corine van Dommelen,  Peter Stam, Henk van Unen

Je kunt je nu alvast voor de programmaonderdelen aanmelden via:

startweekend@pgopperdoes.nl       Kerkproeverij is een landelijke campagne die in het weekend van 9 en 10 september kerken de gelegenheid biedt om gasten vrijblijvend uit te
nodigen voor een dienst.

Wat in Engeland en de VS al jaren een bewezen succes is.
Namelijk, gewoon iemand uitnodigen om mee te gaan naar de kerk.
Om het geloof te 'proeven'. Want waarom zou je datgene wat voor jou waardevol is alleen voor jezelf houden? 

Maar het hangt van jou af, of jij het durft. Om op je collega, buurman, vriend,
of familielid af te stappen en te zeggen: “Hé, ga je met me mee?”
Gewoon voor een keertje. Wie weet welke uitwerking het gaat hebben. Het gaat om het uitnodigen, dat we dat weer leren. En inderdaad, misschien zegt diegene: ik kom niet. Maar dan hebben we de uitnodiging wel gedaan. En dat telt.
 

(bron: www.kerkproeverij.nl)


Ons startweekend is ook juist laagdrempelig, gezellig en open voor iedereen. Neem het thema  ‘Open huis en Kerkproeverij’  ter harte en neem gerust buren, familie en vrienden mee!

 

Iedereen is van harte uitgenodigd!
Geïnteresseerde dorpsgenoten, vrienden, buren, familieleden en bekenden zijn van harte welkom bij alle activiteiten, maar natuurlijk ook bij de kerkdienst op zondagochtend en de Vesper zondagmiddag.Bijdrage van Marijke Kraak


Het is ieder jaar weer verrassend hoe snel er weer iets geschreven moet worden voor het nieuwe seizoen,
de zomer is nog volop bezig en toch al nadenken over het winterseizoen!

Het thema voor het komende jaar is : kerkproeverij, een open huis.

Het is bijna een ‘open deur’ om te zeggen dat je als kerkgemeenschap een open huis hebt, maar toch blijkt
vaak dat voor buitenstaanders de figuurlijke drempel naar de kerk erg hoog is. Het is een uitdaging om daar i
ets aan te doen: nodig eens buren, vrienden uit om een kerkdienst, eventueel de startdienst, bij te wonen.
Laat ‘buiten’ binnenkomen en wees ook niet bang om

mooie zaken  van ‘buiten’ op het gebied van kunst en cultuur binnen te halen.

In de dienst op 9 september staat de kerkproeverij centraal; wat kun je allemaal ( laten) proeven van de kerk?

Bijbelverhalen, liederen, muziek, de verbondenheid van de gemeenschap, maar toch ook vooral het ‘plus’
dat geloof aan je leven geeft: steun, hoop, verrassing, verwondering, de wetenschap een kind van God te zijn.

Met elkaar maken we er een feestelijke morgendienst van en bij het koffiedrinken kunnen we letterlijk van
elkaars baksels proeven en wellicht recepten uitwisselen.

In de Vesper is na alle drukte van het weekend tijd voor verstilling en bezinning, om net als ooit Elia God te
ontmoeten, niet in de storm, het onweer, de drukte of het geweld, maar juist in de stilte!


 En dan, als niets meer spreekt, alles blijft stom,


achter een sluier soms, uit een stil midden


is er een stem. Gij spreekt, maar andersom:


als ik niets hoor, als ik niets weet te bidden.
 

Vrijdagavond 8 september – Bonte Avond

 

Aanvang 20:00 uur

Dit jaar weer een gezellige activiteit op de vrijdagavond voor jong en oud! Cabaret, voordrachten, muziek, ……..

Iedereen mag meedoen, heb je een goed idee en wil je optreden, meld je aan bij de commissie!

 

Op het programma staan voorlopig onder andere:

 

Speaker-spreekstalmeesters: Stijn en Cristiano

“Klaar voor de start” – startcommissie

Optreden Kerkenraad

Tienerdienst

-----Pauze-----

Muziek quiz voor jong & oud

De Boer & Strik

----korte pauze---

DJ Rossie

 

In de pauze en na afloop is er koffie en thee als ook fris, bier en wijn.

 

Sluitingstijd afhankelijk van de gezelligheid.

 

Ter bestrijding van de onkosten zullen wij voor de drankjes een vriendelijk prijsje rekenen.


Zaterdagmiddag 9 september Schuitenvaartocht


Goede Start voor jong en oud!

 

Dit jaar wegens het overweldigende succes van afgelopen jaren wederom een gezellige vaartocht met schuiten.
Dit jaar zullen de schuiten een rondje Opperdoes/Twisk varen, met als afsluiting een BBQ. 
 

Wie niet mee wil varen, maar wel naar de BBQ kan zelf naar, of worden opgehaald en thuisgebracht.  

Dit laatste kunt u aangeven op het inschrijfformulier.

Er komt weer een speciale jongerenschuit(en) en ook een Kindernevendienstschuit.

Kinderen zonder zwemdiploma verplicht met ZWEMVEST 


Start: 14.00 uur vertrekken we vanaf de Paardenstoep op het Oosteinde.  

Je kunt eventueel parkeren bij de Zuurkoolfabriek.


Na het varen zorgen we voor hapjes en drankjes. Voor de kinderen zullen er spelletjes georganiseerd worden.
Voor de tieners is er, als zij dat willen, ook weer een activiteit. Maar gaan de tieners liever chillen? Ook goed!

Afhankelijk van het weer en de gezelligheid gaan we aan het begin van de avond weer naar huis.

Het startweekend is er om elkaar op een gezellige ontspannen manier te ontmoeten.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
Neem daarom gerust geïnteresseerde vrienden, buren en bekenden mee!
Deelname is gratis, maar wij hopen dat u een kleine vrijwillige bijdrage kunt/wilt geven voor de onkosten.

Kindernevendienst

 

Het afgelopen seizoen hebben we met twee groepen kindernevendienst gedraaid.
In de oudste groep zaten de kinderen van groep 5-8, dat waren meestal tussen de 2 en 6 kinderen.
In de jongste groep kwamen de kinderen van groep 1-4 en daar zaten we meestal met 6 tot 8 kinderen.
Ook was er elke week in de grote zaal iemand aanwezig om op de kleintjes (Jonathan, Jens en Stella) te passen.
 

In de adventsperiode is er een aantal weken hard geoefend aan de musical Op zoek naar geluk, met een geslaagd
optreden in Almere en tijdens het Gezinskerstfeest op Tweede Kerstdag. In de kerkdiensten werd aandacht besteed
aan het project “Maak het mee” en mochten de kinderen elke week een voorwerp grabbelen dat liet zien waar
het verhaal over ging.
 

Tijdens het Paasproject hebben de kinderen aan hun schatkistje gewerkt. Die mocht eerst geschilderd en versierd
worden, daarna kwam er elke week iets in dat bij het verhaal paste. Bijvoorbeeld een kaartje met een tekst, een zakje bloemzaadjes of een snoepje.
 

Ook hebben we in het najaar en het voorjaar een knutselmiddag georganiseerd.
Op deze zondagmiddagen staan er allemaal tafels klaar waar een knutselwerkje ligt en de kinderen
kiezen zelf waar ze willen beginnen en wat ze nog meer willen doen.
Het is altijd een gezellige en informele middag, waar veel kinderen komen die geen lid zijn van de gemeente.
 


Zoals u in de Graankorrels heeft kunnen lezen, is een groot deel van de leiding gestopt.
Daarom zijn we in de zomervakantie gestart met een nieuwe opzet. We zitten nu met alle kinderen van
0-12 jaar in de grote zaal

beneden, waar de kleinste kinderen kunnen spelen en de andere kinderen luisteren naar het verhaal en
daarna knutselen of zelf met een verwerking aan de slag gaan.

We zijn nu met een klein, maar gemotiveerd team en we willen er op deze manier voor zorgen dat alle
kinderen binnen onze gemeente welkom zijn en blijven. Lijkt het u leuk om aan het kinderwerk bij te dragen,
kom dan een keer naar de kindernevendienst en ervaar of het ook iets voor u is!

 

We gaan weer voor een gezellig en zinvol jaar met elkaar! 

Een hartelijke groet namens de leiding van de kindernevendienst,

Moniek Droog-ZijlstraCatechese

In de loop van de maand september krijgen alle jongeren van 12 tot 16 jaar een uitnodiging voor catechese.

Een keer in de twee weken komen we bij elkaar in verschillende groepen om over het geloof, over de
Bijbel en over God te praten. 
Het is ook de bedoeling om in een van de schoolvakanties een bezoek te
brengen aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam.

In februari start de Youth Alpha weer.

 

Vertelvieringen


Eens in de maand is er een vertelviering in Huize Almere. Met elkaar zingen we bekende liederen onder
begeleiding van Arie de Graaff en vertel ik een Bijbelverhaal aan de hand van diabeelden.
De vertelvieringen beginnen altijd om 10.30 in ’t Trefpunt. Ook bewoners van ’t Landje zijn hier van harte welkom!

De data van de vertelvieringen worden in de graankorrels vermeld


Tienerdienst 


Elk jaar nemen de kinderen uit groep 8 vlak voor de zomer afscheid van de kindernevendienst.
Na de zomer zijn zij dan welkom bij de tienerdienst, dat is het vervolg op de kindernevendienst voor jongeren
tussen de 12 en 18 jaar. Zo’n 25 tieners komen elke eerste zondag van de maand samen in hun eigen ruimte
om onder leiding van Daniëlle Groot, Peter Meurs en Martijn Droog een thema te behandelen dat aansluit bij
hun belevingswereld maar ook te maken heeft met het geloof. Zo hebben we met elkaar gesproken over het
nemen van risico’s in het dagelijks leven waarbij we onszelf de vraag stelden hoeveel risico we eigenlijk
nemen door in God te geloven. Een andere keer hebben we ‘Geloofstwister’ gespeeld op het welbekende spel
met de gekleurde stippen en met kerst hebben we Lucas 2:1-21 uitgeplozen.
Rond Pasen hebben we de indrukwekkende film ‘The Savior’ gezien. Dat is de eerste film over het leven
van Jezus die gemaakt is in het Midden-Oosten met acteurs uit het Midden-Oosten waardoor het verhaal
een bijzonder authentiek karakter heeft. Later in het jaar hebben we verschillende helden uit de Bijbel
de revue laten passeren en de jongeren gevraagd wie hun hedendaagse helden zijn.
Het was weer een prachtig seizoen en we kijken uit naar het volgende!


Namens de leiding van de tienerdienst,  Martijn Droog


Tienerdienst 


Elk jaar nemen de kinderen uit groep 8 vlak voor de zomer afscheid van de kindernevendienst.
Na de zomer zijn zij dan welkom bij de tienerdienst, dat is het vervolg op de kindernevendienst voor jongeren
tussen de 12 en 18 jaar. Zo’n 25 tieners komen elke eerste zondag van de maand samen in hun eigen ruimte
om onder leiding van Daniëlle Groot, Peter Meurs en Martijn Droog een thema te behandelen dat aansluit bij hun
belevingswereld maar ook te maken heeft met het geloof. Zo hebben we met elkaar gesproken over het nemen
van risico’s in het dagelijks leven waarbij we onszelf de vraag stelden hoeveel risico we eigenlijk nemen door in
God te geloven. Een andere keer hebben we ‘Geloofstwister’ gespeeld op het welbekende spel met de gekleurde
stippen en met kerst hebben we Lucas 2:1-21 uitgeplozen. Rond Pasen hebben we de indrukwekkende
film ‘The Savior’ gezien. Dat is de eerste film over het leven van Jezus die gemaakt is in het Midden-Oosten
met acteurs uit het Midden-Oosten waardoor het verhaal een bijzonder authentiek karakter heeft.
Later in het jaar hebben we verschillende helden uit de Bijbel de revue laten passeren en de jongeren
gevraagd wie hun hedendaagse helden zijn. Het was weer een prachtig seizoen en we kijken uit naar het volgende!


 Namens de leiding van de tienerdienst, Martijn DroogVorming & ToerustingElke maand is er een Bijbelkring: Bijbel bij de koffie op dinsdagochtend, verschillende Bijbelboeken of
Bijbelse thema’s komen daar aan de orde en de afgelopen jaren is er aan het eind van het seizoen ook
steeds een excursie geweest  naar aanleiding van de betreffende onderwerpen. De data worden steeds
in het kerkblad vermeld.


2x per maand komt de leesgroep Hebreeuws bij elkaar. We lezen met elkaar in het boek Samuël.


Vorig seizoen is de gespreksgroep Dogmatiek gestart. Aan de hand van het boek Christelijke Dogmatiek komen
verschillende onderwerpen uit de geloofsleer aan de orde. Mocht u alsnog mee willen doen, 
dan kunt u zich bij Marijke Kraak aanmelden.


Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen spijkerde aan de deur van de
slotkapel te Wittenberg. Dit werd het begin van de reformatie. De commissie V&T hoopt hier aandacht aan
te besteden met  o.a. een excursie in november naar de Luthertentoonstelling in het Catharijneconvent te Utrecht.
Nadere informatie volgt in de graankorrels.
 

In december wil de commissie een zangavond in kerstsfeer organiseren.


Van 21 t/m 28 januari is er de week van gebed.

Er is materiaal besteld, dat thuis gebruikt kan worden. De laatste zondag van de week van gebed zal er
in de dienst aandacht aan worden besteed. Op vrijdagavond wordt een gezamenlijke maaltijd georganiseerd.


De veertigdagentijd begint in 2018 op 14 februari. De commissie wil weer een boekje voor deze dagen
voorbereiden, dat u thuis kunt gebruiken.
In de veertigdagentijd zullen we ook een sobere maaltijd
houden met een vesper.


Het is de bedoeling om tussen Pasen en Pinksteren op een zondagmiddag een Emmaüswandeling te
organiseren eventueel met een daaraan gekoppelde  broodmaaltijd.


Het is mogelijk dat er daarnaast ook nog ‘spontaan’ activiteiten worden aangeboden:
een film kijken, een kookavond of museumbezoek. Let vooral op aankondigingen in de Graankorrels.


Activiteiten van de missionaire commissie   


Als Missionaire commissie willen we onze kerk graag ‘op de kaart’ zetten, met activiteiten waarbij we elkaar
kunnen ontmoeten en waarvan we hopen dat ook mensen uit het dorp zich kunnen thuis voelen.   
 
Neem gerust eens een vriend(in) mee om te: wandelen
of om  een andere activiteit bij te wonen.


Na afloop van de middagactiviteiten is er meestal  soep koffie  met een zelfgebakken traktatie.

Voor het nieuwe seizoen staan er opnieuw seizoenswandelingen op het programma.
We willen een stadswandeling organiseren in combinatie met bijvoorbeeld  een rondleiding in een bijzondere kerk. 
Welke stad dat wordt laten we nog even in het midden.
Ons uiteindelijke  programma wordt op tijd in de “Graankorrels”, op de website  en met posters op diverse
locaties aangekondigd.
We willen ook  graag aansluiten bij de actualiteit: als er een leuke tentoonstelling
of expositie is kunnen we er in groepsverband heen gaan. Let u op de aankondigingen in de Graankorrels en
dan zien we u graag bij een van onze activiteiten terug. ( en ..suggesties zijn altijd welkom!!!)En tot slot:

Henk van Unen gaat na dit startweekend stoppen als commissielid. Wij zoeken dus een nieuw lid die onze commissie wil
komen versterken. Als het je wat lijkt of als je iemand kent die dit leuk zou vinden, laat het ons weten!