Ledenadministratie

 

Vanuit de gemeente krijg ik wel eens vragen over de procedure binnen de ledenadministratie.

Doormiddel van dit stukje wil ik u uitleggen wat de kerkenraad en ik voor procedure hebben
opgesteld bij elke te bedenken mutatie.

In dit stuk word verder gesprokken over LRP dit is het landelijk registratiesysteem van de Protestantse Kerk.

Hier krijg ik mijn mutaties van door maar niet alle mutaties mogen zij doorgeven, dit ziet u er dan bij staan. 

       Geboorte kind (krijg ik niet door via LRP)

 • De ouders die de kerkenraad op de hoogte stellen dat er binnen hun gezin een kind is geboren.
  Daarvan word het kind ingeschreven in de ledenadministratie van de protestantse gemeente Opperdoes.

 • Overlijden ( krijg ik wel door via LRP)

Als personen verhuizen buiten de kerkelijke grens van Opperdoes worden deze personen automatisch
ingeschreven in de kerkelijke gemeente waar hun woonplaats onder valt.

 

         Nieuwe leden die in Opperdoes zijn komen wonen.

 •  ( krijg ik wel door via LRP)

 Ledenadministratie informeert de des betreffende wijk ouderling.

 • Deze mutatie komt als persoon lid wil blijven pas in de graankorrels.

 Verhuizingen ( krijg ik wel door via LRP)

 •  

 • Studenten haal ik automatisch terug als voorkeurs lid zonder ze daarover te informeren.

 • Bij verhuizing binnen West-Friesland informeer ik fam./persoon of    ze voorkeurs lid willen blijven van de  protestantse gemeente Opperdoes of lid wil worden van de kerkelijke gemeente daar.

 • Bij verhuizing buiten West-Friesland gaan we er vanuit dat fam./persoon bij de kerkelijke gemeente in hun nieuwe woonplaats lid blijft. En vermeld ik dit als zijn overgeschreven in de graankorrels. Mocht de fam./persoon lid willen blijven van de kerkelijke gemeente Opperdoes zouden ze dat zelf kenbaar moeten maken bij de ledenadministratie. 

 Uitschrijving

 Voor dat ik iemand uitschrijf mail ik de gegevens naar kerkenraad en hoor dan of
er akkoord wordt gegeven voor uitschrijving.
( Dit is omdat de kerkenraad eindverantwoordelijke is)

 

Het komt wel voor dat  mensen mij uitdrukkelijk vragen om deze mutatie niet te vermelden in de graankorrels.
Natuurlijk wordt dit verzoek ingewilligd maar betekent het wel dat u als gemeente daar niet van op de hoogte bent.

 Huwelijk/samenleving contract ( krijg ik wel door via LRP) 

 • Huwelijk wat in de kerk wordt ingezegend komt als mutatie huwelijk in de graankorrels.

  

 

U ziet dat er binnen LRP veel automatisch geregeld wordt maar dat er ook veel dingen geregeld
worden die u als gemeentelid misschien niet weet.

Het is daarom van belang dat u als gemeente elke mutatie binnen uw gezin door geeft aan de ledenadministratie.

U kan alle mutaties doorgeven via lrp@pgopperdoes.nl of 0227-541442

Een goede ledenadministratie is een zaak van mij als ledenadministratie en u als  kerkelijke gemeente.

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze uitleg kunt u mij altijd mailen,
bellen of persoonlijk aanspreken.

 

Met vriendelijke groet,

Fred Zijlstra