*kinderpagina november

 31 oktober. Een belangrijke dag omdat 500 jaar geleden

Maarten Luther 95 stellingen spijkerde aan de deur van de kapel in Wittenberg.
Die stellingen waren 95 bezwaren die hij had tegen hoe het in die tijd in de kerk geregeld was.
Het was het begin van wat heet de grote kerkhervorming.

Jullie vinden het heel normaal dat je zelf in de Bijbel kunt lezen,
maar in de tijd van Luther was dat verboden, bovendien bestond er alleen een
Bijbel in het Latijn, de taal van de kerk. Gewone mensen konden en mòchten de Bijbel niet lezen.

Er waren veel mensen die het met Luther eens waren en zij kwamen in verzet tegen de kerk.
Dat was soms heel gevaarlijk. In die tijd vonden ook de bestuurders van een land dat zij
mochten bepalen welk geloof iemand had, wanneer je er anders over dacht kon dat gevangenschap of zelfs de dood betekenen.

Er is een Nederlandse film gemaakt die speelt in de tijd van de hervorming.
De film heet de ‘De storm.’ Het is mijn voorstel om die film met elkaar te gaan bekijken,
wanneer, dat hoor je nog wel.


 

 


Een paar opvattingen van Maarten Luther

 

-God vergeeft je als je oprecht berouw hebt, je kunt dat niet afkopen.
Jezus is voor onze zonden gestorven en opgestaan.

-Elke gelovige moet de Bijbel kunnen en mogen lezen.

-Geloof moet gebaseerd zijn op wat er in de Bijbel staat,
niet wat mensen in de kerk verzonnen hebben.

- In de kerk moet heldere taal gesproken worden: geen Latijn

- Mensen die een belangrijke positie in de kerk hebben horen het goede
voorbeeld te geven en niet te streven naar macht en rijkdom.

Luther kwam door zijn opvattingen ook in problemen met de toenmalige keizer  Karel V. Ondanks bedreigingen liet hij zich niet ompraten. Gelukkig kreeg hij bescherming van de vorst van Saksen e
n kon hij ongehinderd aan een vertaling van Bijbel in de volkstaal werken.
 


ds. Marijke