*kinderpagina september

Jullie vakantie is bijna voorbij. Hebben jullie het leuk gehad? Het was in ieder geval een warme zomer! Jullie hebben vast vaak gezwommen!

Alles begint weer en in de kindernevendienst krijg je de komende tijd verhalen te horen over Jezus, verhalen zoals Marcus ze vertelt. Die verhalen zijn bijna tweeduizend jaar geleden opgeschreven.

Marcus noemen we een evangelist. In het Nieuwe Testament zijn vier levensverhalen van Jezus opgenomen: van Matteus, Marcus, Lucas en Johannes. Het woord evangelie betekent  ’goed nieuws’. Zij wilden elk op hun eigen manier vertellen over het goede nieuws van het koninkrijk van God, zoals Jezus dat ook had verteld, het goede nieuws van Jezus, de Zoon van God.

In de verhalen gaat het over genezingen, over hoe Jezus van je vraagt om te leven, over zorgen voor elkaar, letten op mensen die het niet zo goed hebben en elkaar helpen.

Het onderstaande liedje gaat er ook over:

 

Weet je nog wel, van toen van die keer, dat Jezus een blinde zag staan?

Geen mens die hem zag, Ze riepen, ’wees stil’

Maar Jezus keek juist de man aan.

Opeens zag de blinde weer licht en dacht blij:

‘Wat is dit geweldig; Hij ziet wat in mij.

 

Zijn licht tilt ons op, zijn licht maakt ons sterk; Hij ziet wat in jou en in mij.

Al is het soms donker en heb je verdriet, dat licht is niet zomaar voorbij.

 

Weet je nog wel, van toen van dat kind?

Ze zeiden je bent veel te klein. Maar Jezus zei juist,

‘Kom jij maar eens hier. Zo klein moeten jullie nou zijn’.

Het kind had dat echt niet verwacht en dacht blij:

‘Wat is dit geweldig; Hij ziet wat in mij.’

                                                                                                                      ( uit Zitten of Opstaan)

ds. Marijke