laatste zondag kerkelijk jaar 2017

Op zondag 26 november zullen de overledenen van het afgelopen jaar herdacht worden. Ook onze dorpsgenoten die iemand willen gedenken, die hen het afgelopen jaar ontvallen is, willen we hiertoe gelegenheid geven.  


 De witte stenen met daarop de namen
van de overledenen die worden herdacht.

     
          Het veelkleurig bloemstuk

De zanggroep oefent nog even
voordat de dienst begint

Organist: Rob Zijlstra
De zanggroep staat onder leiding van Siep Strikwerda
Solozang door Carla Stam-Steeman
Voorganger ds. Marijke Kraak-Verdonk


De liturgie:

Welkom en mededelingen


We zingen psalm 146, 1 en 3
met aansluitend het Klein Gloria
Bemoediging en groet
Gebed
Wij zingen gezang 275
Aandacht voor de kinderen,  we zingen gezang 832 2x
Lezing psalm 87 in de hertaling van Huub Oosterhuis
De zanggroep zingt ‘Ik zal er zijn’
Lezing psalm 103 in de hertaling van Huub Oosterhuis
De zanggroep zingt: Wie op uw woord vertrouwt o God.
Evangelielezing Lucas 7, 11-16
We zingen gezang 791, 1, 2, 3 en 6
Overdenking
De zanggroep zingt: Als ik jou bij name roep.
Gedicht: Vergeet niet hoe wij heten
We zingen gezang 753, 1, 2,4 en 5
Wij gedenken

Albertje Rustenburg                         *20-12-1923     † 12-12-2016
Mieke Mazereeuw-Fijen                  * 26-08-1943    † 13-12-2016
Arie van der Jagt                               * 31-12-1929    † 06-03-2017

De zanggroep zingt: Ik zal je blijven groeten

Teunis Druijf                                        * 18-01-1933    † 11-03-2017
Geertje Ploeg-Mazereeuw                * 08-01-1922    † 27-04-2017
Joke Klaver-Liefhebber                       * 18-08-1956   † 07-07-2017

De zanggroep zingt:

Maria Zwier- Everts                             * 21-11-1923  † 10-08-2017
Zwaantje van der Heide - Jonkman  *14-11-1938    † 30-08-2017

De zanggroep zingt:  Ik blijf altijd aan je denken

* "Zij die niet genoemd worden"

Lezing psalm 150 in de hertaling van Huub Oosterhuis
Solo door Carla Stam My heart will go on
Inzameling van de gaven
Gebeden;
afgesloten met een door de zanggroep gezongen Onze Vader
Wij zingen (melodie gezang 657)  “ Die ons in’t hart geschreven staan,”
Zegen
Aansluitend zingen we gezang 416

Deze dienst werd voorbereid in samenwerking met de taakgroep eredienst.