*ABC van 2020

Het ABC van 2020

Ik wens U een jaar
Als een alfabet
Met alle letters van A tot Z
Van arbeid, blijheid en
creativiteit
Tot zegen, zon en zaligheid.

Guido Gezelle (1830-1899)

Wie had in januari kunnen bedenken toen we elkaar bovenstaande toewensten,
dat het jaar 2020 zo heel anders zou verlopen.

Dat het alfabet heel anders zou worden ingevuld.

Van de A van afwachten, anderhalf meter afstand, B van blijven, vooral thuis en C van Corona,
waarmee de hele wereld wordt overspoeld.

Maar ook de letter D van dankbaar mogen we niet vergeten.

Dankbaar dat we op 11 maart gemeenteavond hebben gehouden en dat niemand die
deze avond in de kerk was, ziek is geworden, dat we nog niet zo slecht wonen ,
hier in West-Friesland, dankbaar voor een huwelijksjubileum,
dankbaar dat je dochter geneest van Corona, dat we zondag online kunnen luisteren naar
hele mooie en muzikale kerkdiensten. De natuur, die gewoon zijn gang gaat en niet afwacht,
maar zich volop laat zien en horen.

E staat voor examens dat voor heleboel scholieren niet doorgaat.  F van fietsen in de omgeving,
G van geluk, dat soms in een  klein gebaar zit, een kaartje, een telefoontje van iemand ,
H van hobby of handwerk, dat we nu weer kunnen oppakken.

I van de ic in het ziekenhuis maar ook van ideeën die we hebben voor de toekomst, 

J van juni, ook wel zomermaand genoemd, als teken dat de zomer eraan komt,
K van kerk, die met ons meeleeft. Maar ook van de klok die elke woensdagavond als bemoediging luidt.
L van lachen dat we zeker moeten blijven doen.

M van mobiel waarmee we kunnen video bellen of foto’s versturen, zodat we toch wat dichter bij elkaar zijn.
N van natuur, waar we zuinig op moeten zijn, O staat voor overdenking tijdens de kerkdiensten en de kleine overdenkingen die onze dominee elke dag op de website zet.
P van een praatje, over de heg maar ook van de persconferentie van onze premier Mark Rutte.

Q is van Quirinius (ca. 51 v.C – 21 n.C.) ,  Romeins stadhouder over Syrië toen Jozef en Maria werden ingeschreven in Bethlehem. Zijn naam wordt op één plaats in de Bijbel genoemd (Luc. 2:2).
R
staat
voor rust, reinheid en regelmaat, dat altijd maar vóóral in deze tijd erg belangrijk is.
S staat voor sport. Wat zou het een mooi sportjaar worden met Olympische spelen, fietsen en voetbal.
Gelukkig mogen 
de kinderen nu weer voetballen.

T voor ons thuis, waar we nu zoveel zijn, U staat voor uitzicht op betere tijden, V voor vaccin,
waaraan de wetenschappers zo hard werken, W voor wachten, wanneer we op bezoek kunnen gaan
bij ouders, grootouders, kinderen in tehuizen.

X voor de naam Xerxes, De Perzische koning Xerxes I (ca.520-465 v.Chr.) is bij veel mensen bekend als koning Ahasveros uit het Bijbelboek Esther. Regeerde van 486 tot 465 v.Chr. over het Perzische Rijk. Hij is vooral bekend vanwege zijn strijd tegen de Grieken, Egyptenaren en Babyloniërs.,
IJ voor een ijsje dat bij warmte zo lekker smaakt  
en we besluiten met de
Z van zorg en ziekenhuis die het zo zwaar hebben, maar óók van Zegen , Zon en Zaligheid, zoals ook in het gedichtje van Guido Gezelle staat.

Dat wens ik u allen, namens de redactie, toe. En zorg voor elkaar .  Anneke Boot