Vanaf 13 juni mogen er weer 60 bezoekers de kerkdienst bijwonen!. Aanmelden bij de scriba blijft verplicht.


Open kerk! 
Elke donderdag: vanaf donderdag 10 juni 

van 10.00 uur tot 12.00 uur

Een kop koffie en een gesprekje....
even stil zijn en een kaars aansteken...
even een ogenblik voor ontmoeting of bezinning...

Gelegenheid tot stilte-meditatie

Kom binnen!Blog van Ds. Marijke, wekelijks op woensdag geplaatst.

Elke maand verschijnt er een column van onze classispredikant, ds. Peter Verhoeff.
Hij is een voetbalfan en heeft de voetbalwedstrijden van AZ zeer gemist. Hij zal zeker genieten van
de meeste voetbalwedstrijden van het EK. Het zij hem gegund; hij werkt altijd erg hard.
Ik ben tijdens deze sportzomer erg blij met Netflix.

Hieronder zijn column voor juni.

                                                                                        Marijke Kraak

Sportzomer

Ik ben er klaar mee. Ik bedoel natuurlijk met alle beperkingen van Corona. Niet zingen in de kerk.
Een stuwmeer aan afgezegde gemeentebezoeken. Bioscopen en theaters eindeloos dicht.
En dan ook nog een mogelijke dreiging van een vierde golf in de herfst.
Ik weet dat Corona nog niet klaar is met ons. Maar ik ben wel even klaar met Corona.

Daarom verheug ik mij op de sportzomer. Noem het een vlucht, maar ik zie ernaar uit.
EK voetbal, Tour de France en Olympische Spelen vormen het hoofdgerecht.
Maar er is meer: TT, EK hockey, EK Jong Oranje, Wimbledon, FBK games (google maar even)
en Max op Zandvoort. Het is maar een kleine greep.

Ik weet dat er nu mensen in afgrijzen de handen voor de ogen slaan. Bij mij thuis wonen ze ook.
En tegenover al die sport staat weliswaar een lawine aan detectives op NPO 2 en 3.
Maar dat is slechts een druppel op een gloeiende plaat.
Voor hen wordt het een lange, hete zomer. Ik erken het.

Toch laat ik me niet weerhouden te gaan genieten. Er wordt getest en gevaccineerd dat het een
aard heeft en het lijkt veilig te kunnen, een zomer lang.
En dus zullen er straks winnaars zijn en verliezers. Er zal gejuicht worden en getreurd.
Vreugde en verdriet scheelt af en toe maar een centimeter. En soms nog minder.

Zelf vind ik het mooiste aan sport dat het een spiegel is van het echte leven.
Ook daarin zijn winnaars en verliezers. En niet iedereen heeft dezelfde kansen.
Als ik sport kijk, zie ik lijden en onrecht. Maar ik zie ook hartstocht en verbroedering.
Ik zie heroïsche verliezers. En soms zie ik degene met de minste kansen toch winnen. Sport is het leven.

In zijn eerste brief aan Korinthe (9: 24-27) vergelijkt ook Paulus het leven met een wedstrijd.
‘Er is er maar één die de prijs kan winnen, ren als de atleet die wint.’
Zo is het in de sport, zo is het leven. Het verschil voor Paulus is de erekrans.
‘De atleet doet het voor een vergankelijke prijs, wij voor een onvergankelijke.’

ds Peter VerhoeffKerkdiensten vanaf 23 mei 2021

De kerkenraad heeft besloten dat er vanaf 23 mei, Eerste Pinksterdag, er weer een beperkt aantal

kerkgangers kunnen worden toegelaten in de kerkdiensten. Een en ander rekening houdende met de op dat moment gelden voorschriften van de overheid.

Vooralsnog is het maximum kerkgangers 30.Dit is exclusief voorganger, ambtsdragers, koster en organist.
Op het moment van het nemen van dit besluit was nog niet bekend of er ook weer samenzang mogelijk is.
Wie de zondagse diensten wil bezoeken dient zich uiterlijk zaterdag om 18.00 uur te hebben aangemeld bij
onze scriba, Melanie Hooiveld.  Telefoon 06-36587051. Bellen kan vanaf 14.00 uur.
 Een app sturen kan de hele dag.

Ook kunt u zich per e-mail aanmelden: scriba@pgopperdoes.nl

Dit alles is uiteraard onder voorwaarde dat de verspreiding van het coronavirus niet zodanig is dat het
houden van kerkdiensten met kerkgangers ontraden wordt. Daarnaast staat het een ieder vrij om te bepalen of hij of zij het verantwoord vindt om weer naar de kerk te gaan.

Voor wie dat niet aandurft, blijft het beluisteren van de kerkdiensten thuis via Kerkdienstgemist.nl
een mogelijkheid om toch de dienst mee te beleven.  

 

Jan Smit,   Voorzitter

 

Korte samenvatting voorschriften kerkdiensten Protestantse Gemeente te Opperdoes vanaf 23 mei 2021

1.     Alle bezoekers houden zich aan de door de overheid en het RIVM vastgestelde algemene gedragsregels
en de bijzondere door de kerkenraad vastgestelde gedragsregels en gebruiksvoorschriften voor de gebouwen. Tevens worden de aanwijzingen van de voorganger, de koster en de gastvrouw of gastheer gevolgd.

2.     Reserveren of aanmelden vooraf bij de scriba is verplicht.

3.     Alleen degenen die geen klachten hebben zoals benauwdheid, verkoudheid, griep, hoesten en
 dergelijke kunnen de dienst bezoeken.

4.     Er is één ingang en uitgang in gebruik: de dubbele deuren aan de kant van het Noorderpad.
Het is niet toegestaan de kerk te betreden of te verlaten via een andere ingang.
Uiteraard gelden er tijdens noodsituaties andere voorschriften.

5.     Kerkgangers zorgen er voor dat er geen samenscholing plaatsvindt voor en na de dienst.
Bij wachtrijen wordt ten minste anderhalve meter afstand gehouden tot andere kerkgangers.

6.     Aan alle kerkgangers wordt gevraagd om als het kan thuis het toilet te bezoeken en zo
mogelijk de toiletten in de kerk niet te gebruiken.

7.     Een gastvrouw of gastheer verwelkomt de kerkgangers, vraagt hen of zij gezondheidsklachten hebben
en noteert hun naam. Bij gasten wordt ook het adres genoteerd.

8.     Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst in, vertrek uit, of lopen in de kerk is verplicht.
Het mag af als de kerkganger op zijn of haar plaats zit.

9.     De kerkgangers ontsmetten hun handen voor het betreden van de kerkzaal.

10.  De garderobe is niet in gebruik. Jassen kunnen in de banken gelegd worden.
Als gevolg van de afstandsregel is er voldoende plek om ze daar neer te leggen.

11.  Voorafgaand aan de dienst en na afloop daarvan wordt er geventileerd.

12.  Er zijn geen vaste plaatsen. Iedere kerkganger krijgt een plaats toegewezen door een gastheer of gastvrouw. Daarbij wordt ten minste anderhalve meter afstand aan alle kanten in acht genomen.
De opstelling is in verband met het (eventuele) zingen kruislings. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten,
mits er voldoende afstand blijft tot andere kerkgangers. In eerste instantie worden alleen zitplaatsen beneden toegewezen. Pas als alle beschikbare plaatsen beneden bezet zijn, worden er plaatsen op de bovenkraken toegewezen. De rijen vooraan op de bovenkraken blijven buiten gebruik.

13.  De voorganger leidt de gehele dienst vanaf de preekstoel.

14.  De kerkgangers blijven gedurende de gehele dienst zitten.

15.  De collecten worden gehouden met behulp van open schalen bij de uitgang.

16.  Na afloop van de dienst verlaten de kerkgangers bank voor bank op aanwijzen van een
gastheer of gastvrouw de kerk.

17.  Er worden geen handen geschud en het is niet toegestaan om naar andere kerkgangers toe te l
open om een praatje te maken.

18.  Er is geen koffiedrinken na de dienst. Blog van Ds. Marijke, wekelijks op woensdag geplaatst.

28 april

Vandaag versoepeling van de coronamaatregelen ondanks de hoge bezetting in de ziekenhuizen. Laten we de moed er in houden en vooral voorzichtigheid in acht nemen; ook wanneer je al gevaccineerd bent. Iedereen is moe van corona, maar juist door de maatregelen op te volgen  en geen risico te nemen, komen we er misschien uit.

 

In het theologische blad Woord en Dienst las ik de volgende kijk en luistertip: Gedanste zegen.

 

Het filmpje : https://tinyurl.com/xpz26asz

THE DEER'S CRY | Shortfilm 2020 - YouTube

 

laat zien dat de zegen niet alleen gezongen, maar ook gedanst kan worden. Heel erg de moeite waard!

 

De zegen van St Patrick, de Ierse missionaris uit de vijfde eeuw.

 

De tekst luidt als volgt:

Christ with me, Christ before me, Christ behind me,

Christ in me, Christ beneath me, Christ above me,

Christ on my right, Christ on my left,

Christ when I lie down, Christ when I sit down,

Christ in me, Christ when I arise,

Christ in the heart of everyone who thinks of me,

Christ in de the mouth of everyone who speaks of me,

Christ in every eye that sees me,

Christ in every ear that hears me,

Christ with me.

 

 

vertaling:

Christus met mij, Christus voor mij, Christus achter mij,

Christus in mij, Christus onder mij, Christus boven mij

Christus rechts van mij, Christus links van mij,

Christus wanneer ik ga liggen en Christus wanneer ik ga zitten,

Christus in mij, Christus wanneer ik opsta,

Christus in het hart van ieder die aan me denkt,

Christus in de mond van ieder die over mij spreekt,

Christus in elk oog dat mij ziet,

Christus in elk oor dat mij hoort,

Christus met mij.

 


-------------------------------------------------


Inloggen  voor het online volgen van de kerkdienst kan via de link  die staat op de pagina 

"*diensten beluisteren via internet"

Verzoeken om voorbede of pastorale berichten kunt u via email aan 
Ds. Marijke  doorgeven via  MarijkeKraak56@outlook.com of via whatsapp 06-23942308.

Geen collecte in de dienst? Maak uw bijdrage over!

Door het vervallen van de gewone kerkdiensten vervallen ook de collecten tijdens deze diensten. 
Daarmee valt zowel voor het college van kerkrentmeesters als voor het college van diakenen een belangrijke bron van inkomsten weg. Ondertussen lopen de kosten van de kerk gewoon door en blijft de hulp aan onze naasten dichtbij en veraf broodnodig.Wij vragen u daarom uw bijdragen aan de collecten per bank over te maken onder vermelding van ‘Gift’. Alvast bedankt voor uw steun!

Bankrekeningnummers:

NL98 INGB 0002 8989 44 ten name van Protestantse Gemeente te Opperdoes

NL66 INGB 0009 2782 40 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Opperdoes

Hulp  of een  luisterend oor nodig in deze moeilijke tijd? 

Neem contact op met Hulpverlening Westfriese kerken   tel:0229-271684