2e AdventAdventskalender PKN

Op zondag 1 december begint de Adventsperiode.
Op de website van de PKN - petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender

kunt u een gratis adventskalender aanvragen of deze digitaal downloaden.

 

Het thema voor de adventsperiode is ‘Geef licht!’  In de adventstijd kijken we uit naar de komst van Jezus, het licht van de wereld. De adventskalender brengt u iedere dag een stapje dichterbij Kerst. U ontdekt 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen over Jezus en hoe u zelf een licht voor anderen kunt zijn. Vraag de kalender nu gratis aan!

Voor uw agenda!

Op 11 december is er in de kerk een zangavond met medewerking van het bij ons al bekende koor uit Hoogwoud onder leiding van Wil Luiken.  De avond begin om 20.00 uur. U komt toch ook? Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Op 15 december is in D'Ouwe Pastorie een Kerstknutselmiddag voor kinderen van de basisschoolleeftijd van 14.00 - 15.30 uur 

Kerstnachtdienst 24 december. In de dorpskerk. Aanvang 22.00 uur m.m.v. Ds. M. Kraak- Verdonk 
en T.A.V.E.N.U.

26 december: Kinderkerstfeest maar ook voor opa''s en oma's. ooms en tantes

Het Kerstjournaal  aanvang 10.00 uur.
Dit keer geen kindermusical maar  een optreden wat lijkt op het sinterklaasjournaal maar gericht op Advent en Kerst. Met  een presentator 'Diederik Bok' en verslaggeefster 'Paula ter Plekke'. Paula gaat op zoek naar een nieuwe koning die geboren zou zijn en ontmoet diverse vreemde figuren die wel gehoord hebben van een "Eeuwige Vader", een "Wonderbare Raadsman", een "Vrede Vorst" en een "Sterke God", maar geen Koning...24 november: gedachtenis zondag

12 mensen uit ons dorp worden in de dienst van 24 november herdacht. Hun naam staat op een witte steen geschreven


een speciale bloemschikking op de liturgische tafel