bloemschikking Pinkster buitendienst

Boer Andries heeft zijn terrein weer voor de 
buitendienst in gereedheid gebracht.Veel bezoekers  namen zelf hun tuinstoel mee. 
Het weer liet toe dat we de dienst 
op het weiland konden vieren. Mooi
uitzicht op de paarden en schapenGemeenteavond

De kerkenraad nodigt u uit tot het bijwonen van de gemeenteavond die gehouden zal worden op
woensdag 12 juni 2019. Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staat het nieuwe beleidsplan voor de periode 2019 tot en met 2022. Het plan zal worden toegelicht en tevens is er gelegenheid voor het stellen van vragen en het doen van suggesties.

Het concept beleidsplan staat op de website van onze gemeente. www.pgopperdoes.nl Als u dat wilt kunt u het concept beleidsplan ook per e-mail toegestuurd krijgen. Als dat het geval is, stuurt u dan een e-mail naar ondergetekende. Het e-mailadres is: jansmitazn@planet.nl

Hebt u geen e-mail, dan kunt u een exemplaar op papier krijgen. U kunt dat bij  Jan Smit opvragen. Zijn telefoonnummer is 0227-548206 . 
Op de gemeenteavond is er ook gelegenheid om vragen aan de kerkenraad te stellen.


voor uw agenda:


Noteer alvast in uw agenda:

Zaterdag 21 september / zondag 22 september: Startweekend

Zaterdag 28 september: Sing In, Almere
Cartridges en oude mobieltjes kunnen ingeleverd worden.
De dozen staan in de hal van de Oude Pastorie
Met dank aan de redactie van de Graankorrels 
voor het aanleveren van de actuele informatie

De hofleverancier van de meeste foto's is dhr. W. Zwier.
Andere foto's worden per gelegenheid door diverse mensen aangeleverd.
Contactpersoon webredactie: Linda Smit
webredactie@pgopperdoes.nl

Webmaster: HenkJan van der Ploeg        
webmaster@pgopperdoes.nl